ГоловнаАрхiв номерiв2019Том 27, випуск 3 (100)Клініко-психопатологічні особливості суїцидальної поведінки осіб, які хворіють на шизофренію і проживають в зоні проведення операції Об’єднаних сил
Назва статтi Клініко-психопатологічні особливості суїцидальної поведінки осіб, які хворіють на шизофренію і проживають в зоні проведення операції Об’єднаних сил
Автори Будьонний Павло Валерійович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2019 Номер журналу Том 27, випуск 3 (100) Сторінки 42-47
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8-06:616.89-008.441.44]-058.65-085 Індекс ББК -
Анотацiя Актуальність і клініко-соціальну необхідність проведення цього дослідження зумовлює той факт, що на сьогоднішній день не розроблено комплексної терапії і профілактики суїцидальної поведінки у хворих на шизофренію із зони проведення операції Об’єднаних сил (ООС). Метою нашого дослідження стало виявлення клініко-психопатологічних особливостей суїцидальної поведінки осіб, які хворіють на шизофренію і проживають в зоні проведення ООС. В процесі до- слідження використано комплекс методів: теоретичний, соціально-демографічний, катамнестичний, клініко-анамнестичний, клініко-психопатологічний, психодіагностичний, статистичний (обчислення виконані з використанням Excel MS Offi ce 2016). З урахуванням принципів біоетики та деонтології, в процесі виконання роботи, відібрано 136 осіб, віком від 22 до 50 років, які хворіють на шизофренію (за МКХ-10, шифр F2 «Шизофренія, шизотипові стани та маячні розлади») та мають схильність до суїцидальної поведінки. Усі досліджені були поділені на дві групи: 71 особа з діагнозом шизофренія та суїцидальною поведінкою, яким на- далі було проведено авторську комплексну терапію, — ОГ (основна група); 65 осіб, також з діагнозом шизофренія та суїцидальною поведінкою, яким проведено терапію за стандартним клінічним протоколом — ГП (група порівняння). Надалі кожна з груп була поділена на підгрупи за гендерною ознакою: до групи ОГ1 увійшли 38 чоловіків, до ОГ2 — 33 жінки та відповідно до ГП1 — 34 чоловіки, а до ГП2 — 31 жінка. За результатами дослідження визначено клініко-психопатологічні особливості суїцидальної поведінки осіб, які хворіють на шизофренію і прожи- вають в зоні ООС. Отримані в цьому дослідженні дані надалі стали для нас маркерами для розроблення та впровадження авторської методики медико- психологічного супроводу.
Ключовi слова суїцидальні спроби, психічні розлади особистості, шизофренія, депресія, зона проведення операції Об’єднаних сил
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури


1. Аймедов К. В., Асєєва Ю. О. Сучасні підходи до роботи із вимушеними переселенцями // Архивариус. 2015. С. 5—9.
2. Волошин П. В. Принципи медико-психологічної реабілітації осіб, які постраждали під час виконання службових обов’язків в Україні // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, вип. 2 (83). С. 105.
3. Заворотний В. І. Посттравматичні стресові розлади у учасників антитерористичної операції (бойові психогенії, клініко-психопатологічна характеристика) // Там само. 2017. Т. 25, вип. 1 (90). С. 48—50.
4. Кожина А. М., Гайдук Л. М. Психоосвітні заходи в умовах гібридної війни // Там само. С. 124. 5. Лінський І. В., Кузьмінов В. Н., Ткаченко Т. В. Особливості больової чутливості у хворих на депресивні розлади с суїцидальною поведінкою // Психічне здоров’я. 2017. Спецвип. 1 (50). С. 24—27.
6. Явдак И. А. Личность больного в формировании резистентности невротических расстройств // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, вип. 1 (82). С. 116—118.
7. Овчаренко М. О., Пінський Л. Л., Євтушенко Ю. О. Використання дискримінантного аналізу в створенні алгоритму прогнозування аддиктивної поведінки у осіб молодого віку // Архів психіатрії. 2016. Т. 22. № 2. С. 116.
8. Райгородский Д. Я. Практи чес кая психодиагностика. Методики и тесты. Самара : «Бахрах-М», 2002. 672 с.
9. Awad A. G., Voruganti L. N. P. The burden of schizophrenia on Caregivers : a literature review // Pharmacoeconomics. 2008. Vol. 26 (2). P. 149—162. DOI: 10.2165/00019053- 200826020-00005.
10. Courtet P. and Lopez‐Castroman J. Antidepressants and suicide risk in depression // World Psychiatry. 2017. No. 16 (3). P. 317—318. PMID: 28941085.
11. Common mental disorders in asylum seekers and refugees: umbrella review of prevalence and intervention studies / Turrini G., Purgato M., Ballette F. [et al.] // Int J Ment Health Syst. 2017. No. 51. P. 47—62. DOI: 10.1186/s13033-017-0156-0.