Том 26, випуск 1 (94), 2018

Рекомендовано до поширення в мережі Інтернет Вченою Радою ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (протокол № 5 від 13.03.2018 р.)

ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Нікішкова Ірина Миколаївна
Міщенко Владислав Миколайович
Кутіков Дамір Олександрович
ЕЕГ-кореляти тягаря хвороби малих судин мозку
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Василовський Віталій Вадимович
Перцев Григорій Дмитрович
Пісоцька Ксенія Олегівна
Погуляєва Тетяна Миколаївна
Терещенко Людмила Павлівна
Черненко Максим Євгенович
Федосєєв Сергій Володимирович
Сравнительная клиническая характеристика разных типов течения семейных и спорадических форм рассеянного склероза
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Богданова Ірина Вячеславівна
Особливості прояву деяких немоторних феноменів хвороби Паркінсона на тлі леводопатерапії
pdf.png Борисенко Оксана Анатоліївна
Стоянов Олександр Миколайович
Вариабельность вегетативных расстройств у участников антитеррористической операции в промежуточном, отдаленном и резидуальном периодах перенесенной черепно-мозговой травмы
pdf.png Волошин-Гапонов Іван Константинович
Особенности МРТ-показателей у больных гепатоцеребральной дегенерацией в зависимости от пола и формы заболевания
pdf.png Муравський Андрій Володимирович
Чеботарьова Лідія Львівна
Третьякова Альбіна Ігорівна
Солонович Олександр Сергійович
Ефективність використання препарату Нейромідин в комплексному лікуванні пацієнтів, оперованих з приводу гриж міжхребцевих дисків на поперековому рівні
pdf.png Пісоцька Ксенія Олегівна
Волошина Наталія Петрівна
Пісоцька Олена Володимирівна
Метод раннего прогнозирования развития печеночной энцефалопатии у пациентов с хроническими заболеваниями гепатобилиарной системы
pdf.png Рушкевич Юлия Николаевна
Чечик Наталия Михайловна
Абельская Ирина Степановна
Лихачев Сергей Алексеевич
Особенности ночного сна при болезни двигательного неврона
pdf.png Сухоносова Ольга Юріївна
Особливості виходів неонатальних судом у дітей раннього віку
pdf.png Танцура Людмила Миколаївна
Лінська Ганна Володимирівна
Лук'янцева Ольга Юріївна
Гендерный анализ результатов клинико-анамнестического и ультразвукового исследования мочевого пузыря у детей с неврозоподобным энурезом
pdf.png Федосєєв Сергій Володимирович
Стресостійкість, стресутворюючі фактори і больова поведінка у хворих з дорсалгією при різних варіантах неврологічної патології
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Галаченко Вікторія Віталіївна
Модель психокорекції як результат терапевтичного альянсу у хворих з патологією опорно-рухового апарату на санаторно-курортному етапі
pdf.png Герасименко Лариса Олександрівна
Психосоціальна дезадаптація (сучасні концептуальні моделі)
pdf.png Дамманн Герхард
Геріш Беніна
Нарцисичні розлади особистості та суїцидальна поведінка. Психодинамічна перспектива з труднощами лікування
pdf.png Заворотний В'ячеслав Іванович
Клинические варианты посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих, участвовавших в боевых действиях на Востоке Украины
pdf.png Маркова Маріанна Владиславівна
Росінський Гліб Сергійович
Порушення здоров’я сім’ї демобілізованих військовослужбовців — учасників АТО: психопатологічний, психологічний, психосоціальний і сімейний виміри проблеми
pdf.png Мудренко Ірина Григорівна
Клініко-психопатологічні особливості хворих на судинну деменцію з високим ризиком суїциду
pdf.png Опря Євген Васильович
Особливості клініко-психопатологічної структури шизофренії при її поєднанні з серцево-судинними захворюваннями
pdf.png Спіріна Ірина Дмитріївна
Тимофєєв Роман Миколайович
Шорніков Андрій Воломирович
Роль стресової реакції і «незрілих» психічних захисних механізмів у формуванні невротичних, пов’язаних зі стресом і соматоформних розладів
pdf.png Федченко Вікторія Юріївна
Клініко-психопатологічні фактори формування, перебігу та виходу рекурентних депресивних розладів
pdf.png Шестопалова Людмила Федорівна
Марута Оксана Сергіївна
Особливості впливу рівня стресового навантаження на базові переконання особистості при невротичних розладах
ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
pdf.png Гапонов Костянтин Дмитрович
Алкогольна залежність і соціальний стрес: біохімічні, нейрофізіологічні і психосоціальні механізми взаємовпливу (огляд літератури)
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Лінська Катерина Ігорівна
Сучасні напрямки у розробці інструментів для об’єктивної діагностики афективних розладів (огляд літератури)
pdf.png Черненко Максим Євгенович
Вовк Вікторія Ігорівна
Нейропластичность: от Сантьяго Рамон-и-Кахаль до наших дней (Обзор литературы)
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Юр’єва Людмила Миколаївна
Мамчур Александр Иосифович
Надёжные традиции и новые возможности: фармакотерапевтические особенности применения Золафрена. Сообщение 1: Клиническая фармакология и феноменология
ІНФОРМАЦІЯ
pdf.png Концепція розвитку охорони психічного здоров'я в Україні на період до 2030 року
ЮВІЛЄЇ
pdf.png Волошину Петру Власовичу — 90 років