ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 1 (94)Клініко-психопатологічні особливості хворих на судинну деменцію з високим ризиком суїциду
Назва статтi Клініко-психопатологічні особливості хворих на судинну деменцію з високим ризиком суїциду
Автори Мудренко Ірина Григорівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 1 (94) Сторінки 83-88
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.454:616.89-008.441.44-07:159.98 Індекс ББК -
Анотацiя Проведено комплексне клініко- анамнестичне, нейровізуалізаційне та патопсихологічне обстеження 73 хворих на судинну деменцію. Серед них виокремлено основ ну групу з високим ризиком суїциду (39 хворих) та без ознак суїцидальної поведінки (СП) — контрольну (34 хворих). У хворих з СП частіше виявлялись ознаки лейкоареозису, атрофія звивин мозку та мозочка, розширення субарахноїдального простору. Встановлені такі фактори ризику суїциду у хворих на судинну деменцію: психотравмуючі (небезпечна для життя хвороба, зміни в соціально-фінансовому статусі хворого, в житті чи в оточенні); комунікативні (відсутність емоційної підтримки з боку сім'ї та друзів, внутрішня спрямованість комунікацій та відсутність турботи про пацієнта); анамнестичні (суїцидальні спроби та депресивні епізоди в минулому); особистісні (фізична і непряма агресія, образливість та роздратованість); клінічні (депресивний синдром, емоційна нестійкість, галюцинаторно-параноїдний синдром).
Ключовi слова судинна деменція, суїцидальний ризик, предиктори суїциду, клініко-психопатологічні особли- вості
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Петрюк П. Т., Якущенко И. А. Проблемы депрессии у больных с сосудистыми деменциями [Электронный ресурс] // Новости украинской психиатрии. 2010. Режим доступа : http://www. psychiatry.ua/articles/paper341.htm.
2. Дубенко А. Е., Коростий В. И. Депрессия и деменция: коморбидность, дифференциальная диагностика и тактика ведения пациентов // НейроNews. 2014. № 1. С. 22—27.
3. Мудренко І. Г. До актуальності проблеми суїцидальної поведінки у хворих з деменціями // Архів психіатрії. 2016. Т. 22, № 2 (85). С. 112—113.
4. Левин О. С., Васенина Е. Е. Депрессия и деменция у пожилых: диагностические и терапевтические аспекты // Фарматека. 2012. № 19. С. 76—80.
5. Apostolova L., Cummings J. Psychiatric manifestations of dementia // Continuum. 2007. Vol. 13. P. 56—65.
6. Maruta N., Mudrenko I. Predictors of a suicidal behavior in patients with dementia: 25th European congress of psychiatry // European Psychiatry. 2017. Vol. 41, Suppl., Page S399.
7. Левин О. С. Депрессия и деменция у пожилых пациентов // Современная терапия в психиатрии и неврологии. 2012. № 4. С. 39—44.
8. Potter G. G., Steffens D. C. Contribution of depression to cognitive impairment and dementia in older adults // Neurologist. 2007. Vol. 13. P. 105—117.
9. Мудренко І. Г. Фармакологічна корекція депресивних симптомів у хворих з різними клінічними варіантами деменцій // Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25, № 3 (92). С. 49—54.
10. Richard-Devantoy S., Berlim M. T., Jollant F. A meta-analysis of neuropsychological markers of vulnerability to suicidal behavior in mood disorders // Psychol Med. 2014. Vol. 44. P. 1663—1673.
11. Neuropsychological dysfunction in depressed suicide attempters / Keilp J. G., Sackeim H. A., Brodsky B. S. [et al.] // Am J Geriatr Psychiatry. 2001. No 158 (5). P. 735—741.
12. Determinants of thoughts of death or suicide in depressed older persons / Bogers I. C., Zuidersma M., Boshuisen M. L. [et al.] // Int Psychogeriatr. 2013. No. 25 (11). P. 1775—1782.