ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 1 (94)Стресостійкість, стресутворюючі фактори і больова поведінка у хворих з дорсалгією при різних варіантах неврологічної патології
Назва статтi Стресостійкість, стресутворюючі фактори і больова поведінка у хворих з дорсалгією при різних варіантах неврологічної патології
Автори Федосєєв Сергій Володимирович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 1 (94) Сторінки 56-58
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.8:[616.45-001.1/.3]-009.7:617.546:001.8 Індекс ББК -
Анотацiя Статтю присвячено вивченню стресостійкості, стрес-утворюючих факторів, що сприяють виникненню та хронізації больового синдрому, формуванню больової поведінки у хворих з дорсалгією при різних варіантах неврологічної патології. Для вивчення стресостійкості та адаптаційного потенціалу індивідуума застосовано шкалу оцінки соціальної адаптації Холмса і Рея у 65 хворих молодого віку з хронічним болем у спині (дорсалгією) та неврологічною патологією, вираженою розсіяним склерозом, персистуючими нейроінфекціями та вертеброневрологічною патологією. Під час інтерпретації результатів також враховували клініко-анамнестичні дані. Проведене дослідження підтвердило роль стресу та соціальної дезадаптації в патоґенезі больових синдромів. Показано значну стрес-формуючу роль неврологічної патології, особливо в дебюті неврологічного захворювання, коли соціальна дезадаптація індивідуума найбільш суттєва. Доведено, що темпи розвитку неврологічного захворювання, його особливості, особиста та соціальна значимість можуть значно впливати на формування та подальший перебіг дорсалгії, визначати адаптивну або дезадаптивну спрямованість больової поведінки.
Ключовi слова дорсалгія, стресостійкість, стрес-формуючі чинники, соціальна адаптація, больова поведінка
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Продан А. И., Радченко В. А., Корж Н. А. Дегенеративные заболевания позвоночника. В 2 т. Т. 1, Т. 2. Киев, 2009. 78 с.
2. Поперековий хребтовий біль : навчально-методичний посібник / О. М. Хвисюк, В. О. Бабалян, Р. І Бузницький [та ін.]. Харків : Планета-Прінт, 2017.156 с.
3. Волошина Н. П., Левченко І. Л., Федосєєв С. В. Клінічний поліморфізм уражень нервової системи, характер больового синдрому у пацієнтів з Varicella-zoster-вірусною інфекцією, особливості терапевтичної корекції // Український вісник психоневрології. 2005. Т. 13. вип. 3 (44). С. 5—8.
4. Dougados M. Assess spondyloarthritis to international Society (ASAS) handbook: a guide The Assessment of spondyloarthritis / M. Dougados, K. G. Hermann, R. Landewe [et al.] // Ann Rheum Dis. 2009; 68: 1—44.
5. Морозова О. Г., Ярошевский А. А. Патогенетический подход к терапии миофасциальной болевой дисфункции // Международный неврологический журнал. 2009. № 3. С. 23—29.
6. Миофасциальная боль в практике интерниста: диагностика и локальная терапия / В. В. Цурко, Н. В. Малышева, Л. С. Краснова, О. А. Шавловская // Медицинский совет. 2016. № 11. 74—78.
7. Федосєєв С. В., Назарчук І. А. Етіологічні і патогенетичні аспекти рефлекторних вертеброневрологічних синдромів з позицій стану проблеми (огляд літератури) // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23. вип. 3 (84). С. 49—52.
8. Особливості проявів транзиторного болю в спині в молодих осіб розумової праці / І. В. Котульський, Г. М. Дем'яненко, Н. О. Москаленко [та ін.] // Проблеми остеології. 2014. Т. 17. № 1. С. 56—57.
9. A systematic review on the eff ectiveness of physical and rehabilitation interventions for chronic non-specifi c low back pain / M. Middelkoop, S. M. Rubinstein, T. Kuijpers [et al.] // Eur Spine J. 2011. Vol. 20, № 1. Р. 19—39.
10. Данилов А. Б., Данилов Ал. Б. Управление болью. Биопсихосоциальный поход : руководство для врачей разных специальностей. Москва : АММ ПРЕСС. 2012. 568 с.
11. Назарчук І. А., Федосєєв С. В. Особливості психоемоційного стану у хворих з рефлекторними вертеброневрологічними синдромами // Український вісник психоневрології. 2012. Т. 20, вип. 3 (72). С. 127.
12. Боженко Н. Л. Больові синдроми спини: деякі психоемоційні аспекти і можливості їх корекції // Міжнародний неврологічний журнал. 2013. № 8 (62). С. 103—108.
13. Привалова Н. М., Федосєєв С. В. Деякі психологічні особливості хворих з дорсалгіями та цервікальними больовими синдромами при неврологічній патології вертебрального та невертебрального ґенезу // Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25, вип. 1 (90). С. 99—100.
14. Назарчук І. А. Конституціональний підхід у вертеброневрології // Український неврологічний журнал. 2014. № 3—4. С. 11—14.
15. Перова В. П., Демчук А. І. Конституціональні предиктори формування хронічного поперекового больового синдрому // Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25, вип. 1 (90). С. 96.
16. Гендерные различия переживания хрони чес кой боли в спине / Е. Л. Соков, Л. Е. Корнилова, Р. С. Соков [и др.] // Фундаментальные исследования. 2013. № 12 (часть 2). С. 331—335.
17. Волошина Н. П., Т. В. Негреба, Федосєєв С. В. Дорсалгии при рассеянном склерозе // Український вісник психоневрології. 2007. Т. 15, вип. 4 (53). С. 5—8.
18. Федосєєв С. В. Дорсалгія у хворих з нейроінфекціями. Клінічні аспекти і патогенез // Там само. 2008. Т. 16, вип. 2 (55). С. 23—26.
19. Holmes Т. Н., Rahe R. H. The Social Readjustment Rating Scale // Journal of Psychosomatic Research. 1967. Vol. 11. P. 213—218.