ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 1 (94)Клинические варианты посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих, участвовавших в боевых действиях на Востоке Украины
Назва статтi Клинические варианты посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих, участвовавших в боевых действиях на Востоке Украины
Автори Заворотний В'ячеслав Іванович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 1 (94) Сторінки
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.45-001.1/.3-08(477) Індекс ББК -
Анотацiя При обследовании 157 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) с диагнозом посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) установлено, что у 32,5 % преобладал дисфорический вариант, у 26,1 % — тревожный вариант, у 23,6 % — астенический вариант, а у 17,8 % — ипохондрический вариант. Представлено детальное описание клинико-психопатологических проявлений при данных вариантах ПТСР, а также выраженность и характер депрессивных проявлений у этих пациентов.
Ключовi слова посттравматическое стрессовое расстройство, депрессивные проявления, дисфорический вариант, тревожный вариант, астенический вариант, ипохондрический вариант
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Діагностика, терапія та профілактика медико-психологічних наслідків бойових дій в сучасних умовах : методичні рекомендації / П. В. Волошин, Н. О. Марута, Л. Ф. Шестопалова [та ін.]. Харків : ДУ «Інститут неврології психіатрії та наркології НАМН України», 2014. 80 с.
2. Дедова, К. Н., Шадрина И. В. Новые подходы к лечению ПТСР у участников современных военных конфликтов // XV Съезд психиатров России : тез. докл. Москва, 2010. С. 338.
3. Єна, А. І., Маслюк В. В., Сергієнко А. В. Актуальність і орга- нізаційні засади медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції // Науковий журнал МОЗ України. 2014. № 1 (5). С. 5—16.
4. Загальні принципи розробки плану реагування та взаємодії закладів охорони здоров'я під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків : методичні рекомендації / МОЗ України ; Укр. центр наук. мед. інф. та пат.-ліценз. робо- ти ; Укл. Рощін Г. Г., Гур'єв С. О., Мазуренко О. В. [та ін.]. Київ, 2013. 30 с.
5. Інноваційні підходи до організації медико-психологічної допомоги післятравматичного стресового розладу : методичні рекомендації / О. С. Мусій, І. Я. Пінчук, О. О. Хаустова [та ін.]. Київ, 2014. 32 с.
6. Колов, С. А. Актуальные проблемы клинической, социальной и военной психиатрии / под ред. В. К. Шамрея. СПб., 2013. С. 95—105.
7. Кузеева, И. Р. Психосоциальная реабилитация пострадавших во время войн, террористических актов и стихийных бедствий // Общественное психическое здоровье: настоящее и будущее: сб. материалов VI Национального конгресса по социальной психиатрии и наркологии. Москва : ФГБУ «ФМИЦПН им. В. П. Сербского», 2016. С. 186—187.
8. Лікування та реабілітація комбатантів-миротворців із пост- травматичним стресовим розладом : методичні рекомендації / О. Г. Сиропятов, О. К. Напрєєнко, Н. О. Дзеружинська [та ін.]. Київ : О. Т. Ростунов, 2012. 76 с.
9. Порядок організації та проведення медико-психологічної реабілітації військовослужбовців ЗС України : методичні рекомендації / В. В. Стеблюк, І. Ф. Гончаренко, А. В. Щвець [та ін.]. Київ : РРВ УВМА, 2017. 54 с.
10. Чабан, О. С., Франкова И. А. Современные тенденции в диагностике и лечении посттравмати чес кого стрессового рас ст ройства // Нейро News. 2015. № 2 (66). С. 8—18.
11. Blakely, K., Jansen D. J. Congressional Research Service; Post-Traumatic Stress Disorder and Other Mental Health Problems in the Military [Electronic resource] // Oversight Issues for Congress. 2013. Available at : www.fas.org/sgp/crs/natsec/ R43175.
12. Javidi, H., Yadollahie M. Post-traumatic Stress Disorder // Int. J. Occup. Environ. Med. 2012. Vol. 3 (1). P. 2—9.
13. Pinto da Costa, M. Complex post-traumatic stress disorder and co-morbidities: clinical case over 40 years after war [Electronic resource] // Abstract of the 20th European Congress of Psychiatry. Prague, 2012. Vol. 27. Suppl. 1. P. 974/CD.