ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 1 (94)Роль стресової реакції і «незрілих» психічних захисних механізмів у формуванні невротичних, пов’язаних зі стресом і соматоформних розладів
Назва статтi Роль стресової реакції і «незрілих» психічних захисних механізмів у формуванні невротичних, пов’язаних зі стресом і соматоформних розладів
Автори Спіріна Ірина Дмитріївна
Тимофєєв Роман Миколайович
Шорніков Андрій Воломирович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 1 (94) Сторінки 92-94
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008: 616.891 Індекс ББК -
Анотацiя Стаття підсумовує сучасні уявлення про роль та місце психічних захисних механізмів та їхній взаємозв'язок зі стресовою реакцією у виникненні невротичних, пов'язаних зі стресом і соматоформних розладів. Стресова реакція розглядається з позицій неузгодженості між домінантною потребою і можливістю її задоволення. Наведені варіанти розвитку психічних розладів невротичного регістру залежно від фази стресу (за Г. Сельє), у якій вони виникли. З цих позицій наводяться механізми формування певних нозологій невротичного регістру через використання неадаптивних («незрілих») захисних механізмів (за А. Фрейд). Наведена орієнтовна схема патоґенезу невротичних, пов'язаних зі стресом та соматоформних розладів. Окреслюються перспективи немедикаментозного лікування означених розладів як символічного відновлення відповідності між «хочу та можу» за неефективності традиційного пси- хофармакологічного лікування.
Ключовi слова невротичні, по в'язані зі стресом, соматоформні розлади, депресія, психічна травма, захисні механізми
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Подлубный В. Л. Особенности производственных, социальных и биологических факторов в психогенезе невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств у рабочих организованной промышленной популяции // Вісник морської медицини. 2016. № 1. С. 34—42. 2. Клиническая психология : учебник для вузов / под. ред. Б. Д. Карвасарского. 5-е изд. СПб.: Питер, 2014. 896 с.
3. Селье Г. Стресс без дистресса. Москва : Прогресс, 1979. 109 с.
4. Березин Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. Л. : Наука, 1998. С. 13—21.
5. Самохвалов В. П. Клинико-этологический метод в психиатрии // Российский психиатрический журнал. 2006. № . 3. С. 28—38.
6. Seligman M. E. P. Helplessness: on depression, development, and death. New York : W. H. Freeman, 1992. 250 р.
7. Freud S. The Neuro-Psychoses of Defence. Read Books Ltd., 2014.
8. Freud A. Das ich und die Abwehrmechanismen. Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl, 2012. 175 s.
9. Холл К. С., Линдсей Г. Теории личности. Москва : Психотерапия, 2008. 652 с.
10. Наказ МОЗ України від 05.02.2007 р. № 59 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю Психіатрія». Режим доступу : http: //moz.gov. ua/ua/portal/dn_20070205_59.html