ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 1 (94)Особливості клініко-психопатологічної структури шизофренії при її поєднанні з серцево-судинними захворюваннями
Назва статтi Особливості клініко-психопатологічної структури шизофренії при її поєднанні з серцево-судинними захворюваннями
Автори Опря Євген Васильович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 1 (94) Сторінки
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8-008.47:616.1 Індекс ББК -
Анотацiя В роботі проаналізовано соціально-демографічні, клініко-динамічні та клініко-психопатологічні особливості шизофренії при її поєднанні з хронічними серцево-судинними захворюваннями (ССЗ). Обстежено 50 хворих на шизофренію, що поєднана з ССЗ та 50 хворих на шизофренію без хронічних соматичних захворювань. Встановлено, що наявність хронічної серцево-судинної патології погіршує соціальну реалізацію хворих на шизофренію (знижує професійний статус та обмежує соціальні зв'язки), посилює психопатологічну симптоматику, зокрема галюцинації, іпохондричні ідеї та тривожно-депресивні прояви.
Ключовi слова  шизофренія, серцево-судинні захворювання, клініко-динамічні характеристики, психопатологічна симптоматика
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Волков В. П. Соматическая патология и причины смерти при шизофрении // Журнал неврологии и психиатрии. 2009. № 5. С. 9—14.
2. Клинические особенности течения ишемической болезни сердца у больных шизофренией / А. Б. Смулевич, А. Л. Сыркин, М. Ю. Дробижев [и др.] // Клиническая медицина. 2007. Т. 85, № 4. С. 33—36.
3. Марута Н. А. Проблема коморбидности в современной психиатрии. Теоретический, клинический, терапевтический и организационные аспекты // Здоров’я України. 2013. № 12. С. 38—39.
4. Менделевич Б. Д., Куклина А. М. К вопросу о распро страненности соматической патологии среди пациентов, страдающих психическими расстройствами // Казанский медицинский журнал. 2012. Т. 93, № 3. С. 532—534.
5. Мосолов С. Н. Шкалы психометрической оценки симптоматики шизофрении и концепция позитивных и негативных расстройств. Москва, 2001. 238 с.
6. Ревенок О. А., Марункевич Я. Ю. Особенности сопутствующей соматической патологии у больных параноидной шизофренией // Архів психіатрії. 2014. № 4 (79). С. 75—79.
7. Тюркина Т. А. Сопутствующие соматические заболевания у больных шизофренией // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2010. № 5 (62). С. 47—49.
8. Харчук Е. В. Когнітивні порушення при шизофренії та гіпертонічній хворобі: короткий огляд // Архів психіатрії. 2012. Т. 18, № 3. С. 17—18. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsuh_2012_18_3_6.
9. Druss B., Reisinger E. Mental disorders and medical comorbidity // Research synthesis report. 2011. № 21. P. 21—24.
10. Increased Mortality in Schizophrenia Due to Cardiovascular Disease — A Non-Systematic Review of Epidemiology, Possible Causes, and Interventions / P. A. Ringen, J. A. Engh, A. B. Birkenaes [et al.] // Front Psychiatry. 2014. № 5. P. 137.
11. Physical Health and Schizophrenia / David J. Castle, Peter F. Buckley, Fiona P. Gaughran // Oxford University Press. 2017. 136 p.
12. Tandon R. Medical comorbidities of schizophrenia // Digest of Psychiatry. 2013. Vol. 42, № 3. P. 51—55.