ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 1 (94)Психосоціальна дезадаптація (сучасні концептуальні моделі)
Назва статтi Психосоціальна дезадаптація (сучасні концептуальні моделі)
Автори Герасименко Лариса Олександрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 1 (94) Сторінки 62-65
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89–008.442: 008.454–055.2 Індекс ББК -
Анотацiя Дезадаптація — порушення пристосування людини до змін навколишнього середовища, що проявляється неадекватними характеру подразників реакціями. Психосоціальна дезадаптація — збій у механізмах психічного пристосування при гострому або хронічному емоційному стресі, внаслідок чого виникає часткова або повна нездатність пристосовуватись до умов соціального оточення і виконувати звичайну для власного статусу роль у суспільстві через обмеження функціональності психіки. Медико-соціальне значення діагностики, корекції і профілактики станів дезадаптації полягає у тому, що вплив винятково на клінічно окреслені прояви захворювання не дозволяє здійснювати повноцінну реабілітацію хворих та профілактувати рецидиви патологічної симптоматики. Лише застосування системного диференційованого підходу, що враховує специфіку розвитку психосоціальної дезадаптації у кожному конкретному випадку, відповідає вимогам, що висувають до сучасних реабілітаційних заходів.
Ключовi слова адаптація, психічна дезадаптація, психосоціальна дезадаптація
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Schmitt D. P., PilcherJ. J. Evaluating evidence of psychological adaptation: How do we know one when we see one? // Psychological Science. 2004. № 15. P. 643—649.
2. Buss D. M. Evolutionary psychology: The new science of the mind. Boston : Evolutionary Psychology, 2004. 34 p.
3. Георгиевский А. Б. Эволюция адаптации (историко-методологические исследования). Ленинград : Наука, 1989. 188 с.
4. Miller G. F. Mate choice: From sexual cues to cognitive adaptations // Ciba Foundation Symposium. 1997. № 208. P. 71—87.
5. Lenneberg E. H., Chomsky N., Marx O. Biological foundations of language. New York : Wiley, 1967. 528 p.
6. Березин Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. Ленинград : Наука, 1988. 270 с.
7. Evolutionary theory and psychology : Science Briefs / D. M. Buss, Kruger D. J., Kurzban R. [et al.]. Psychological Science Agenda, 2009. 15 p.
8. Реан А. А., Кудашев А. Р., Баранов А. А. Психология адаптации личности. СПб. : Медицинская пресса, 2002. 352 с.
9. Jonason P. K., Buss D. M. Avoiding entangling commitments: Tactics for implementing a short-term mating strategy // Personality and Individual Differences. 2012. № 52. Р. 606—610.
10. Williams G. C. Adaptation and natural selection. New Jersey : Princeton University Press, 1996. 324 р.
11. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности: учебное пособие / С. А. Боровикова, Т. П. Водолазская, М. А. Дмитриева, Л. Н. Корнеева ; ред. Г. С. Никифоров. СПб. : Изд-во СПбГУ, 1991. 152 с.
12. Symons D. The evolution of the human mind. New York : Oxford University Press, 1979. 368 р. 13. Дружилов С. А. Профессионализм человека и критерии профессиональной адаптации // Объединенный научный журнал. 2003. № 1. С. 15—16.
14. Efficacy of interpersonal psychotherapy for postpartum depression / M. W. O'Hara, S. Stuart, L. L. Gorman, A. Wenzel // Arch. Gen. Psychiatry. 2000. № 57. P. 1039—1045.