Том 28, випуск 1 (102), 2020

DOI випуску: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V28-is1-2020 Рекомендовано до поширення в мережі Інтернет Вченою Радою ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (протокол № 3 від 28.02.2020 року)

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Колесник Олена Олександрівна
Клинико-патогенетические особенности и коррекция гиперкинетических расстройств при вегетативных дисфункциях
pdf.png Куфтеріна Наталія Сергіївна
Особливості когнітивного компонента хронічного больового синдрому у молодих осіб, які страждають на вертеброгенні дорсалгії
pdf.png Личко Володимир Станіславович
Дисфункція цитокінової системи в гострому періоді інфаркту головного мозку в динаміці корекції кріоконсервованою сироваткою кордової крові людини
pdf.png Лук'янцева Ольга Юріївна
Индивидуализированный подход к лечению детей с энурезом на основе гендерных диагностических исследований
pdf.png Маслова Ірина Геннадіївна
Михайловська Наталя Олександрівна
Девіняк Олег Теодозійович
Мосейко Олексій Валентинович
Слободін Тетяна Миколаївна
Індивідуальні особливості пацієнтів з неспецифічним болем в спині, що впливають на динаміку больового синдрому при лікуванні нестероїдними протизапальними засобами
pdf.png Мяловицька Олена Анатоліївна
Небор Ярослав Ярославович
Клініко-гемодинамічні особливості ішемічного інсульту у осіб молодого віку
pdf.png Петренко Вікторія Миколаївна
Прогностичне значення та клініко-лабораторна оцінка порушень обміну сполучної тканини в перебігу черепно-мозкової травми у дітей
pdf.png Погуляєва Тетяна Миколаївна
Течение беременности, родов и послеродового периода у женщин на доклини ческом этапе и на фоне рассеянного склероза при спорадической и семейной формах
pdf.png Черненко Максим Євгенович
Изучение различных аспектов качества жизни в системе нейрореабилитации пациентов с нейродегенеративной патологией
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Задорожний Володимир Володимирович
Влияние судорожного синдрома на метаболический статус и выживаемость больных алкогольным делирием
pdf.png Кожина Ганна Михайлівна
Тєрьошина Ірина Федорівна
Зеленська Катерина Олексіївна
Вираженість імунокомплексних реакцій у хворих на рекурентний депресивний розлад
pdf.png Косенко Корнелія Артурівна
Маркова Маріанна Владиславівна
Особливості психосоціального стресу й тривожно-депресивного реагування у представників командного і робітничого складу морського торговельного і пасажирського флотів
pdf.png Мисула Юрій Ігорович
Комплексна оцінка якості життя при первинному епізоді біполярного афективного розладу
pdf.png Напрєєнко Олександр Костянтинович
Юрценюк Ольга Сидорівна
Особливості діагностики, профілактики, психотерапії та фармакотерапії непсихотичних психічних розладів у студентів вищих навчальних закладів
pdf.png Хоміцький Микола Євгенович
Взаємозв’язок клініко-анамнестичних, медико-біологічних та нейрокогнітивних характеристик дезадаптації в стані ремісії як складника патоперсонологічних трансформацій у хворих на шизоафективний розлад
pdf.png Шевченко-Бітенський Константин Валерійович
Структура когнітивних та некогнітивних порушень у пацієнтів з галюцинаторно-параноїдними розладами при судинній деменції
ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
pdf.png Антоненко Сергій Олексійович
Основные механизмы посттравматической эпилептизации мозга (Обзор литературы)
pdf.png Ротшильд-Варибрус Велімар Зах
Фрицше Лариса
Корженевский Станіслав Володимирович
Михальчук Оксана Ярославівна
Єрмаков Леонід Васильович
Кирилова Олена Олександрівна
Вовк Вікторія Ігорівна
Горбатовська Дар’я Сергіївна
Жизнестойкость в аспекте суицидальной превенции (Обзор литературы)
ЕСЕ
pdf.png Волошин Петро Власович
Чи важлива і чи потрібна нам сьогодні психогігієна?
ЮВІЛЄЇ
pdf.png Валентину Михайловичу Пострелкові виповнилося 70 років
НЕКРОЛОГ
pdf.png Світлої пам’яті Галини Олександрівни Самардакової (21.11.1937—05.02.2020)