ГоловнаАрхiв номерiв2020Том 28, випуск 1 (102)Особливості когнітивного компонента хронічного больового синдрому у молодих осіб, які страждають на вертеброгенні дорсалгії
Назва статтi Особливості когнітивного компонента хронічного больового синдрому у молодих осіб, які страждають на вертеброгенні дорсалгії
Автори Куфтеріна Наталія Сергіївна
З рубрики МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2020 Номер журналу Том 28, випуск 1 (102) Сторінки 10-13
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.133.33-004.6-0364-07 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/20790325-V28-is1-2020-2


Мета: виявити наявність та особливості когнітивного компонента больового синдрому у молодих пацієнтів, які страждали на хронічні дорсалгії. Матеріал та методи: 97 пацієнтів із хронічними вертеброгенними больовими синдромами шийно-плечової (50 хворих) та попереково-крижової локалізації (47 пацієнтів) та 20 здорових осіб контро льної групи. Оцінювання болю проводили за візуальною аналоговою шкалою болю; загальне оцінювання когнітивних функцій — за допомогою тесту ММSE; увага, слухомовна пам’ять та логічне мислення — за Лурія А. Р. Показано, що у досліджуваних хворих виникають когнітивні порушення у вигляді зниження концентрації уваги та утруднення розумової діяльності, більш виразні у хворих з больовими синдромами шийно-плечової локалізації. Виразність когнітивної дисфункції більш пов’язана з виразністю м’язово-тонічного синдрому, ніж з інтенсивністю болю. Когнітивні порушення у хворих, що страждають на хронічний біль у спині, залежать від виразності м’язово-тонічного синдрому і менше пов’язанi з виразністю болю.
Ключовi слова когнітивні порушення, хронічний біль у спині
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Merskey H. and Bogduk N. Part III: Pain Terms: A Current List with Definitions and Notes on Usage. In: Classification of Chronic Pain, Second Edition, IASP Task Force on Taxonomy, 1994. P. 209—214. 
2. Chronic pain: a population-based study / Neville A., Peleg R., Singer Y. [et al.] // Isr. Med. Assoc. J. 2008; 10 (10): 676—680. PMID: 19009944. 
3. Белова А. Н., Валдова С. Н., Хрулев С. Е. Нейродегенеративные свойства хронической боли и депрессии // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 3. С. 42—53. URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=9327
4. Болевые синдромы в неврологи чес кой практике / под ред. проф. В. Л. Голубева. 3 изд. М. : МЕДпресс-информ, 2010. 336 с. 
5. Chapter 4. European guidelines for the management of chronic nonspecific low back pain / Airaksinen O., Brox J., Cedraschi C. [et al.] // Eur. Spine J. 2006. 15 (2): S. 192—300. DOI: 10.1007/s00586-006-1072-1. 
6. Aronoff G. M., Feldman J. B. Preventing disability from chronic pain: a review and reappraisal. Int. Rev. Psychiatry. 2000: 12 (2): 157—170. DOI: https://doi.org/10.1080/09540260050007462
7. The extent of neurocognitive dysfunction in a multidisciplinary pain center population. Is there a relation between reported and tested neuropsychological functioning? / Landro N. I., Fors E. A.,Vepenstad L. L. [et al.] // Pain. 2013 Jul: 154 (7): 972—7. DOI: 10.1016/j.pain.2013.01.013. 
8. Muñoz M., Esteve R. Reports of memory functioning by patients with chronic pain // Clin. J. Pain. 2005; 21 (4): 287—291. DOI: 10.1097/01.ajp.0000173993.53733.2e. 
9. May A. Chronic pain may change the structure of the brain // Pain. 2008; 137 (1): 7—15. DOI: 10.1016/j.pain.2008.02.034. 
10. Diffusion tensor imaging of white matter tract evolution over the lifespan / Lebel C., Gee M., Camicioli R. [et al.] // Neuroimage. 2012 Mar; 60 (1): 340—52. DOI: 10.1016/j. neuroimage.2011.11.094. 
11. Brain gray matter decrease in chronic pain is the consequence and not the cause of pain / Raecke R., Niemeier A., Ihle K. [et al.] // J Neurosci. 2009. Nov4; 29 (44): 13746—50. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.3687-09.2009. 
12. Brain mechanisms supporting the modulation of pain by mindfulness meditation / Zeidan F., Martucci K. T., Kraft R. A. [et al.] // Ibid. 2011Apr 6; 31 (14): 5540—8. DOI: 10.1523/ JNEUROSCI.5791-10.2011. 
13. Apkairian A. V., Hashmi J. A., Baliki M. N. Pain and the brain: specificity and plasticity of the brain in clinical chronic pain // Pain. 2011 Mar: 152 (3 Suppl): S49—64. DOI: 10.1016/j. pain.2010.11.010. 14. Попелянский Я. Ю. Ортопеди чес кая неврология (вертеброневрология) : руководство для врачей, изд. 5, доп. и перераб. М. : МЕДпресс-информ, 2011. 672 с. 
15. Хабиров Ф. А. Клиническая неврология позвоночника. Казань, 2003. 472 с. 
16. Лурия А. Р. Лекции по общей психологии. СПб. : Питер, 2007. 320 с. 
17. Cognitive Behavioral Therapy increases pain-evoked activation of the prefrontal cortex in patients with fibromyalgia / Jensen K. B., Kosek E., Wicksell R. [et al.] // Pain. 2012. Jul; 153 (7): 1495—503. DOI: 10.1016/j.pain.2012.04.010