ГоловнаАрхiв номерiв2020Том 28, випуск 1 (102)Вираженість імунокомплексних реакцій у хворих на рекурентний депресивний розлад
Назва статтi Вираженість імунокомплексних реакцій у хворих на рекурентний депресивний розлад
Автори Кожина Ганна Михайлівна
Тєрьошина Ірина Федорівна
Зеленська Катерина Олексіївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2020 Номер журналу Том 28, випуск 1 (102) Сторінки 51-53
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.4-092.612.017.018.2 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/20790325-V28-is1-2020-11


Було вивчено вираженість імунокомплексних реакцій у хворих на рекурентний депресивний розлад (РДР). Встановлено, що у хворих на РДР визначалось збільшення концентрації циркулюючих імунних комплексів, переважно найбільш патогенних середньомолекулярних і низькомолекулярних фракцій, та пригнічення показників фагоцитарної активності моноцитів. Зміни імунокомплексних реакцій були найбільш виражені при діагнозі «Рекурентний депресивний розлад, з тяжким перебігом без психотичних симптомів» (F33.2).
Ключовi слова рекурентний депресивний розлад, імунокомплексні реакції, загальноприйняте лікування
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Halyna Handzilevska, Uliana Nikitchuk. The depressive concepts of happiness = Гандзілевська Г., Нікітчук У. Депресивні концепції щастя // Psychology of Personality. 2019. No. 9 (1). С. 64—71. DOI: 10.15330/ps.9.1.64-71. 
2. Голубчиков М. В., Орлова Н. М., Степанова Т. В. Розлади психіки і поведінки як причина тягаря хвороб в Україні // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. до Всесвітнього дня здоров’я 2017 р. «Депресія: давай поговоримо». Київ, 6—7 квітня. К., 2017. С. 3—4. 
3. Зеленська К. О., Красковська Т. Ю. Основні ланки розвитку аутодеструктивної поведінки в сучасних умовах // Актуальні питання нейронаук : зб. тез Всеукр. конф. молодих вчених та студентів, Харків, 26 квітня 2017 р. Х., 2017. С. 27—28. 
4. Коваль І. А. Сучасні підходи в поглядах на етіологію депресивних розладів, їх діагностику і лікування // Проблеми сучасної психології. 2015. Вип. 28. С. 202—211. DOI: https:// doi.org/10.32626/2227-6246.2015-28.%p. 
5. Тривожність та депресивні стани в учасників АТО/ООС, хворих на артеріальну гіпертензію / М. М. Козачок, М. М. Селюк, М. І. Омеляшко [та ін.] // Сімейна медицина. 2019. № 3. С. 43—46. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/simmed_2019_3_10
6. Корнієнко В. В., Солона В. П. Психологічні особливості суїцидальної поведінки осіб, хворих на депресію // Психологопедагогічний науковий збірник. 2018. № 15. С. 156—161. 
7. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статисти чес кие методы в медико-биологических исследованиях с использованием Exсel. Киев : Морион, 2001. 408 с. 
8. Аналіз суб’єктивного сприйняття свого стану хворими на депресивні розлади. / Марута Н. О., Федченко В. Ю., Каленська Г. Ю. [та ін.] // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. 2016. No. 11 (1). С. 58—67. 
9. Федченко В. Ю. Особливості сприйняття часу в динаміці перебігу депресивних розладів // Медична психологія. 2018. Т. 13, № 4. С. 80—85. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Mpsl_2018_13_4_19. 10. Фролов В. М., Рычнев В. Е., Пересадин Н. А. Исследование циркулирующих иммунных комплексов: диагностическое и прогностическое значение // Лабораторное дело. 1986. № 3. С. 159—161. 
11. Фролов В. М., Пересадин Н. А., Гаврилова Л. А. Определение фагоцитарной активности моноцитов перифери чес кой крови у больных // Там же. 1990. № 3. С. 27—29. 
12. Хаустова O. Резистентна депресія: критерії визначення, фактори ризику і терапевтичні стратегії // Psychosomatic Medicine and General Practice. 2017. № 2 (3). DOI: e020338-e020338. 
13. Вплив фактору міграції на перебіг депресивних розладів у мігрантів та реемігранті / С. І. Шкробот, О. П. Венгер, О. Є. Смашна [та ін.] // Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25, вип. 1. С. 162—163. 
14. Baldessarini R. J. Epidemiology of suicide: recent developments // Epidemiol Psychiatr Sci. 2019 Nov 7; 29: e71. DOI: 10.1017/S2045796019000672. 
15. Chen J., Hu S. Individualized treatment strategy for depressive disorder / J. Chen // Adv Exp Med Biol. 2019. No. 1180. Р. 219—232. DOI: 10.1007/978-981-32-9271-0_12. 
16. Wesselhoeft R. T. Childhood depressive disorders // Dan Med J. 2016 Oct; 63 (10). PII: B5290. 
17. The role of chemokines in the pathophysiology of major depressive disorder / V. M. Milenkovic, E. H. Stanton, C. Nothdurfter [et al.] // Int J Mol Sci. 2019. Vol. 9, No. 20 (9). Р. 101—109. DOI: 10.3390/ijms20092283. 
18. Wang Z., Ma X., Xiao C. Standardized treatment strategy for depressive disorder // Adv Exp Med Biol. 2019. No. 1180. Р. 193—199. DOI: 10.1007/978-981-32-9271-0_10 
19. The Effects of psychological stress on depression / L. Yang, Y. Zhao, Y. Wang [et al.] // Curr Neuropharmacol. 2015. No. 13 (4). Р. 494—504. DOI: 10.2174/1570159X1304150831150507. 
20. Zhao G., Liu X. Neuroimmune Advance in Depressive Disorder // Adv Exp Med Biol. 2019. No. 1180. Р. 85—98. DOI: 10.1007/978-981-32-9271-0_4.