Том 27, випуск 2 (99), 2019

Рекомендовано до поширення в мережі Інтернет Вченою Радою ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (протокол № 6 від 20.05.2019 р.)

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Волошин-Гапонов Іван Константинович
Волошин Петро Власович
Коморбидность и тактика диагностики и лечения больных с гепатоцеребральной дистрофией
pdf.png Насонова Тетяна Іванівна
Колосова Тетяна Володимирівна
Брякін Данило Вячеславович
Михайловська Наталя Олександрівна
Курочкін Ігор Володимирович
Рябиченко Тетяна Михайлівна
Тишкевич Олена Василівна
Бугайов Юрій Анатолійович
Головченко Юрій Іванович
Гуща Валерія Вячеславівна
Синдром ніглекту після ішемічного інсульту: діагностика, можливості лікування
pdf.png Сілонов Сергій Борисович
Зинич Іван Іванович
Амілоїдози центральної нервової системи: спільні риси різних хвороб
pdf.png Шульга Ольга Дмитрівна
Дисфункція гематоенцефалічного бар'єра та інтратекальна імунна відповідь у пацієнтів з клінічно ізольованим синдромом розсіяного склерозу
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Абдряхімов Ростислав Адганович
Маркова Маріанна Владиславівна
Порівняльний аналіз психопатологічних проявів дезадаптації і посттравматичного синдрому у учасників бойових дій з травмою очей і частковою втратою зору
pdf.png Вязьмітінова Світлана Олексіївна
Психотерапія та психокорекція розладів адаптації у учасників бойових дій на санаторно-курортному етапі
pdf.png Литвиненко Василь Васильович
Сучасна модель психоосвіти хворих з алкогольною залежністю
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Панько Тамара Василівна
Каленська Галина Юріївна
Структура психопатологічних проявів у внутрішньо переміщених осіб
pdf.png Марценковський Ігор Анатолійович
Марценковська Інна Іванівна
Менеджмент шизофренії та біполярного розладу в педіатричній практиці
pdf.png Мисула Юрій Ігорович
Соціально-демографічна характеристика хворих з різними клінічними варіантами первинного епізоду біполярного афективного розладу
pdf.png Ротшильд-Варибрус Велімар Зах
Корженевский Станіслав Володимирович
Михальчук Оксана Ярославівна
Єрмаков Леонід Васильович
Конарев Володимир Ілліч
Вовк Вікторія Ігорівна
Суицидологический паспорт территориальной общины как опорный элемент национальной стратегии превенции самоубийства в Украине
pdf.png Савка Світлана Дмитрівна
Комплексна корекція коморбідних непсихотичних психічних розладів у пацієнтів з ревматоїдним артритом
pdf.png Харитонов Володимир Ігорович
Особливості психопатологічного стану хворих на епілепсію з депресіями в інтеріктальному періоді
pdf.png Шевченко-Бітенський Константин Валерійович
Клініко-психопатологічна структура галюцинаторно-параноїдних розладів при судинних деменціях помірного ступеня тяжкості
pdf.png Яворська Тетяна Петрівна
Особливості типу реагування на захворювання у пацієнтів з цереброваскулярною патологією
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Бурчинський Сергій Георгійович
Проблема взаимосвязи эффективности и безопасности фармакотерапии в ангионеврологии: фокус на препараты гинкго
ОСОБИСТІСТЬ В ІСТОРІЇ ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ
pdf.png Хрол Наталя Володимирівна
Науковий шлях крізь призму хвороби: Віктор Хрисанфович Кандинський (до 170-річчя від дня народження)
ЮВІЛЄЇ
pdf.png Професор Шевага Володимир Миколайович святкує свій ювілей
pdf.png Професор Дубенко Євген Григорович святкує свій ювілей