ГоловнаАрхiв номерiв2019Том 27, випуск 2 (99)Комплексна корекція коморбідних непсихотичних психічних розладів у пацієнтів з ревматоїдним артритом
Назва статтi Комплексна корекція коморбідних непсихотичних психічних розладів у пацієнтів з ревматоїдним артритом
Автори Савка Світлана Дмитрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2019 Номер журналу Том 27, випуск 2 (99) Сторінки 56-58
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008:616.72-002.77]-07-08 Індекс ББК -
Анотацiя В цієї статті відображені особливості лікування непсихотичних психічних розладів (НПР) у хворих на ревматоїдний артрит (РА). З урахуванням виявленої специфіки клініко-психопатологічних проявів, психопатологічних особливостей коморбідних непсихотичних психічних розладів у пацієнтів з РА розроблено комплексну програму лікування НПР із застосуванням психофармакотерапії та психотерапевтичних підходів (раціональної психотерапії, аутогенного тренування, когнітивно-поведінкової та гештальт-терапії). Перша група включала 51 обстежуваного, які окрім стандартного лікування РА отримували лише психофармакологічне лікування НПР (ОГЛ І), а друга група — 69 пацієнтів, які отримували комплексне психофармакологічне і психотерапевтичне лікування (ОГЛ ІІ). Як свідчать отримані дані, рівень депресії помітно знизився у пацієнтів ОГЛ ІІ, а саме, на 11,7 балів порівняно з пацієнтами ОГЛ І — на 8,1 бали; рівень тривоги в ОГЛ ІІ зменшився на 13,1 бала, а у ОГЛ І — 8,4 бали. Загальна оцін- ка якості життя у ОГЛ І підвищилася на 10,2 бали, а ОГЛ ІІ — на 15,9 балів, і позитивний ефект мав вірогідний характер.
Ключовi слова непсихотичні психічні розлади, ревматоїдний артрит, психофармакологічне та психотерапевтичне лікування
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури


1. Волошин П. В., Марута Н. О. Основні напрямки наукових розробок в неврології, психіатрії та наркології в Україні // Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25, вип. 1 (90). С. 10—18.
2. Марута Н. А. Проблема коморбидности в современной психиатрии. Теоретический, клинический, терапевтический и организационные аспекты // Здоров’я України. 2013. 30.12.2013. С. 38—39.
3. Михайлов Б. В., Федак Б. С. Нарушения психической сферы у пациентов с острыми состояниями терапевтического профиля // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. 2015. № 2 (20). С. 97—103. URL: https://rucont. ru/efd/457751.
4. Adverse impacts of chronic pain on health-related quality of life, work productivity, depression and anxiety in a community- based study / Kawai K., Kawai A. T., Wollan P., Yawn B. P. // Fam Pract. 2017. 34 Р. 1—6. DOI: 10.1093/fampra/cmx034.
5. Symptoms of depression and anxiety predict treatment response and long-term physical health outcomes in rheumatoid arthritis: secondary analysis of a randomized controlled trial / Matcham F., Norton S., Scott D. L. [et al.] // Rheumatology (Oxford). 2016. 55(2). Р. 268—278. DOI: 10.1093/rheumatology/kev306.
6. The correlations of socioeconomic status, disease activity, quality of life, and depression/anxiety in Chinese patients with rheumatoid arthritis / Zhang L., Xia Y., Zhang Q. [et al.] // Psychol Health Med. 2017. 22(1) Р. 28—36. DOI: 10.1080/13548506.2016.1198817 1.
7. Guo J., Li L., Yang J. Investigation and analysis of anxiety and depression of patients with rheumatoid arthritis // Rheum Arthritis. 2012. 1(3). Р. 28—9. [Google Scholar].
8. Li Liu, Neili Xu, Lie Wang. Moderating role of self-efficacy on the associations of social support with depressive and anxie ty symptoms in Chinese patients with rheumatoid arthritis // Neuropsychiatric disease and treatment. 2017. Vol. 13. Р. 2141—50. PMID: 28860771.
9. Van den Hoek J., Boshuizen H. C., Roorda L. D. Association of somatic comorbidities and comorbid depression with mortality in patients with rheumatoid arthritis: a 14-year prospective cohort study // Arthritis Care Res (Hoboken). 2016. Vol. 68(8) Р. 1055—60. DOI: 10.1002/acr.22812.
10. The relationship between depression and biologic treatment response in rheumatoid arthritis: An analysis of the British Society for Rheumatology Biologics Register / Matcham F., Davies R., Hotopf M. [et al.] // Rheumatology (Oxford). 2018. Vol. 57 (5) Р. 835—843. DOI: 10.1093/rheumatology/kex528.
11. Alishiri G., Bastani R., Ahmadi K., Saadat S. H. Effect of Stress Management on Quality of Life in Females with Rheumatoid Arthritis // Iran J Psychiatry Behav Sci. 2017. Vol. 11(3). Р. 56—67. DOI: 10.5812/ijpbs.9605.