ГоловнаАрхiв номерiв2019Том 27, випуск 2 (99)Особливості психопатологічного стану хворих на епілепсію з депресіями в інтеріктальному періоді
Назва статтi Особливості психопатологічного стану хворих на епілепсію з депресіями в інтеріктальному періоді
Автори Харитонов Володимир Ігорович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2019 Номер журналу Том 27, випуск 2 (99) Сторінки 59-62
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.853:616.8-008.64 Індекс ББК -
Анотацiя В роботі подано результати комплексного дослідження особливостей психопатологічного стану хворих на епілепсію з депресіями різного ґенезу (органічними, психогенними та ендогенними) в інтеріктальному періоді. Досліджено вираженість та структуру психопатологічних проявів, а також окремо — рівень та структуру тривожних проявів у хворих на епілепсію залежно від форми депресії та порівняно з хворими на епілепсію без ознак депресій. Відповідно до виокремлених форм депресій проаналізовані вираженість та структурні особливості депресивної симптоматики. Встановлено, що хворі з депресіями характеризуються більш вираженими та різноманітними психо- патологічними проявами, в структурі яких окрім депресивних проявів формуються тривожні та психосоматичні симптоми (при органічних та психогенних депресіях), а також астенічні прояви, зниження рівня міжособистісної взаємодії та обсесивно-ком- пульсивні симптоми (при ендогенних депресіях). Найвищий рівень психо- патологічного дистресу визначається у хворих на епілепсію з ендогенними депресіями.
Ключовi слова епілепсія, органічні депресії, психогенні депресії, ендогенні депресії, інтеріктальний період, психопатологічний стан, тривога, депресивні прояви
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури


1. Депрессии при эпилепсии: распространенность, факторы риска, симптоматика и терапия / В. В. Калинин, Е. В. Железнова, А. А. Земляная [и др.] // Эпилепсия и пароксизмальные со- стояния. 2017. № 9 (3). С. 47—53.
2. Носов С. Г. Депрессия и эпилепсия: общие патогенетические закономерности развития и особенности лечения. (Обзор литературы) // Український вісник психоневрології. 2012. Т. 20, вип. 4 (73). С. 92—97.
3. Липатова Л. В., Бутома Б. Г., Капустина Т. В. Выбор антидепрессантов для лечения ассоциированных с эпилепсией депрессивных рас ст ройств // Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2013. № 3. С. 34—44.
4. Марута Н. О., Федченко В. Ю., Лінська К. І. Генетичні передумови депресивних розладів // Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25, вип. 3 (92). С. 39—44.
5. Tao K., Wang X. The comorbidity of epilepsy and depres sion: diagnosis and treatment // Expert Review of Neuro therapeutics. 2016. Nov; 16(11): 1321—1333. DOI: 10.1080/14737175.2016.1204233.
6. Практикум по психологии посттравматического стресса / под ред. Н. В. Тарабриной. СПб. : Питер, 2001. 7. Смулевич А. Б. Депрессии при соматических и психических заболеваниях. М. : Медицинское информационное агентство, 2003. 209 с.