ГоловнаАрхiв номерiв2019Том 27, випуск 2 (99)Соціально-демографічна характеристика хворих з різними клінічними варіантами первинного епізоду біполярного афективного розладу
Назва статтi Соціально-демографічна характеристика хворих з різними клінічними варіантами первинного епізоду біполярного афективного розладу
Автори Мисула Юрій Ігорович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2019 Номер журналу Том 27, випуск 2 (99) Сторінки 48-51
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.1- 616.895.6 Індекс ББК -
Анотацiя Аналіз медичної документації 402 хворих з первинним епізодом біполярного афективного розладу виявив ранній початок захворювання, низький освітній, професійний та соціальний рівень хворих, а також високу поширеність серед них аддиктивної поведінки. Характеристики цих змін залежать від клінічного варіанту первинного епізоду і є найгіршими у хворих зі змішаним та маніакальним варіантами і відносно кращими — у хворих з депресивним варіантом первинного епізоду. Протягом життя рівень професійної, соціальної та сімейної реалізації хворих залишається низьким, водночас найгіршими соціальні наслідки захворювання є у хворих з маніакальним та змішаним варіантом первинного епізоду, а відносно задовільними — у хворих з депресивним варіантом. Ці особливості треба брати до уваги під час розроблення діагностичних, лікувальних та профілактичних підходів.
Ключовi слова біполярний афективний розлад; первинний епізод; соціально-демографічні особливості
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури


1. Марута Н. А. Биполярное аффективное расстройство: диагностика, терапия, профилактика // НейроNews. 2011. № 8 (35). С. 46—52.
2. Mental health: strengthening our response // Information Bulletin of World Health Organisation. Geneva : WHO, 2018. P. 1—28. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ mental-health-strengthening-our-response.
3. Rowland T. A., Marwaha S. Epidemiology and risk factors for bipolar disorder // Therapeutic Advances in Psychopharmacology. 2018. Vol. 8(9). P. 251—269. DOI: 10.1177/2045125318769235.
4. Марута Н. O., Вербенко Г. М. Когнітивні порушення у хворих на біполярний афективний розлад (клініка, діагностика, терапія) // Український вісник психоневрології. 2016. Т. 24, вип. 3 (88). С. 5—10.
5. Cognitive functioning in first episode bipolar I disorder patients with and without history of psychosis / Chakrabarty T., Alamian G., Kozicky J. M. [et al.] // Journal of Affective Disorders. 2018. Vol. 227. P. 109—116. DOI: 10.1016/j.jad.2017.10.003.
6. Марута Н. А. Диагностика биполярного аффективного расстройства // НейроNews. 2011. № 4 (31). С. 57—60.
7. Delays before diagnosis and initiation of treatment in patients presenting to mental health services with bipolar disorder / Patel R., Shetty H., Jackson R. [et al.] // PLoS One. 2015. Vol. 10. P. 126—129. URL: https://doi.org/10.1371/journal.pone.012653.
8. Baldessarini R. J., Tondo L., Visioli C. First-episode types in bipolar disorder: predictive associations with later illness // Acta Psychiatrica Scandinavica. 2014. Vol. 129. Issue 5. P. 383—392. URL: https://doi.org/10.1111/acps.12204.
9. Clinical risk factors for bipolar disorders: a systematic review of prospective studies / Faedda G. L., Serra G., Marangoni C. [et al.] // Journal of Affective Disorders. 2014. Vol. 168. P. 314—321. DOI: 10.1016/j.jad.2014.07.013.
10. Marwaha S., Durrani A., Singh S. Employment outcomes in people with bipolar disorder: a systematic review // Acta Psychiatrica Scandinavica. 2013. Vol. 128. P. 179—193. URL: https://doi.org/10.1111/acps.12087.