ГоловнаАрхiв номерiв2019Том 27, випуск 2 (99)Сучасна модель психоосвіти хворих з алкогольною залежністю
Назва статтi Сучасна модель психоосвіти хворих з алкогольною залежністю
Автори Литвиненко Василь Васильович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2019 Номер журналу Том 27, випуск 2 (99) Сторінки 31-33
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.33-036.82:364-786:364.62 Індекс ББК -
Анотацiя У процесі роботи з метою розроблення психоосвітньої програми для чоловіків з алкогольною залежністю проведено комплексне клініко-психопатологічне і психодіагностичне обстеження 150 пацієнтів чоловічої статі з синдромом залежності від алкоголю. Основну групу (пацієнти якої брали участь у психоосвітній програмі) склали 105 осіб. В контрольну групу увійшли 45 хворих, які отримували стандартну регламентовану терапію у лікарні. У процесі дослідження розроблено та апробовано психоосвітню програму у системі реабілітації хворих з алкогольною залежністю, основною метою якої є комплексний вплив на когнітивний, емоційний, психофізіологічний, поведінковий та соціальний аспекти алкогольної залежності. Розроблено алгоритм психоосвіти хворих з алкогольною залежністю, яка спрямована на підвищення рівня спеціальних (наркологічних) знань пацієнта і його сім'ї; напрацювання навичок розв'язання життєвих проблем; тренінг комунікативних навичок; тренінг навичок совладання (копінгу). На тлі проведення психоосвітньої програми у системі реабілітації хворих з алкогольною залежністю спостерігалася позитивна динаміка психічного статусу, позитивна трансформація копінг-стратегій у хворих основної групи, яким у традиційний комплекс реабілітаційних заходів була включена психоосвіта, що вірогідно перевищує відповідні зміни в контрольній групі.
Ключовi слова алкогольна залежність, психоосвіта, психосоціальна реабілітація, ремісія, копінг-стратегії, вживання алкоголю
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури


1. Global status report on alcohol and health 2014. Luxembourg : World Health Organization, 2014. 376 p.
2. Метод комплексной оценки аддиктивного статуса индивида и популяции с помощью системы AUDIT-подобных тестов / И. В. Линский, А. И. Минко, А. Ф. Артемчук [и др.] // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. 2009. № 2 (16). С. 56—70.
3. Гапонов К. Д. До проблеми патологічного взаємозв'язку посттравматичних стресових розладів та алкогольної залежності // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, вип. 3 (84). С. 120—121.
4. Особенности формирования, течения и терапии зависимости от алкоголя у пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством / Т. В. Агибалова, Т. Петросян, А. Кузнецова [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2013. Т. 6, № 2. С. 33—38.
5. Гапонов К. Д. Алкогольна залежність і соціальний стрес: біохімічні, нейрофізіологічні і психосоціальні механізми взаємо впливу (огляд літератури) // Український вісник психонев- рології. 2018. Т. 26, вип. 1 (94). С. 120—121.
6. Peculiarities of comorbid addictions in neurotic disorders / Maruta N., Kolyadko S., Denysenko M. [et al.] // The journal of the European psychiatric association Abstract of the 24th European Congress of Psychiatry Varch. 2016. Vol. 33. S1-806 EV 382.
7. Мінко О. І., Лісна Н. М., Маркозова Л. М. Індивідуально- психологічні особливості осіб з алкогольною залежністю та їх співзалежних родичів, які впливають на формування терапевтичного альянсу // Український вісник психоневрології. 2018. Т. 26, вип. 3 (96). С. 39—42.
8. Напрєєнко О. К., Напрєєнко Н. Ю. Депресивні розлади при вживанні алкоголю зі шкідливими наслідками та при алкоголь- ній залежності // Там само. 2017. Т. 25, вип. 2 (91). С. 62—64.