Том 26, випуск 3 (96), 2018

Рекомендовано до поширення в мережі Інтернет Вченою Радою ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (протокол № 11 від 26.06.2018 р.)

ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
pdf.png Танцура Людмила Миколаївна
Коляда Олександр Костянтинович
Пилипець Олена Юріївна
Танцура Євген Олександрович
Третьяков Дмитро Володимирович
Фармакогенетичне тестування як основа для вибору антиепілептичних препаратів при лікуванні фармакорезистентних епілепсій у дітей
МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ, ПАТОПСИХОЛОГІЧНІ ТА НАРКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ СОЦІАЛЬНОГО СТРЕСУ (ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА, ЛІКУВАННЯ)
pdf.png Абдряхімов Ростислав Адганович
Соціальна фрустрованість та особливості невротичного реагування у учасників бойових дій з травмою очей та частковою втратою зору
pdf.png Гапонов Костянтин Дмитрович
Порівняльний аналіз вираженості проявів алкогольної залежності у осіб з різним психотравматичним досвідом та рівнем психосоціального стресу
pdf.png Зільберблат Геннадій Михайлович
Соколова Марія Олександрівна
Калачевич О.О.
Моїсеєнко Л.П.
Дослідження поведінки молоді Київської області щодо вживання психоактивних речовин
pdf.png Ісаков Рустам Ісроїлович
Порівняльний аналіз вираженості психосоціальної дезадаптації й афективної симптоматики у жінок, хворих на депресивні розлади різного ґенезу
pdf.png Кушнір Анатолій Миколайович
Диференційовані реабілітаційні мішені у хворих на шизофренію, які скоїли суспільно небезпечні діяння проти життя особи
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Заворотний В'ячеслав Іванович
Принципы реабилитации военнослужащих с различными вариантами посттравматического стрессового расстройства
pdf.png Мінко Олександр Іванович
Лісна Наталія Миколаївна
Маркозова Любов Михайлівна
Індивідуально-психологічні особливості осіб з алкогольною залежністю та їх співзалежних родичів, які впливають на формування терапевтичного альянсу
pdf.png Мухаровська Інна Романівна
Інтегративна медико-психологічна модель розвитку порушень комплаєнсу на прикладі пацієнтів з онкологічною патологією
pdf.png Опря Євген Васильович
Сприйняття психічного та соматичного захворювань у свідомості хворих на шизофренію
pdf.png Панько Тамара Василівна
Семікіна Олена Євгенівна
Явдак Ірина Олександрівна
Особенности факторов психической травматизации и структуры клинических проявлений у внутренне перемещенных лиц
pdf.png Федченко Вікторія Юріївна
Порівняння суб'єктивної та об'єктивної оцінок стану пацієнтів з первинними депресивними розладами з метою обґрунтування терапевтичної тактики
pdf.png Хаустов Максим Миколайович
Модель медико-психологічної підтримки студентів-медиків з порушеннями адаптації
pdf.png Яворська Тетяна Петрівна
Маркова Маріанна Владиславівна
Клініко-психологічний спектр та структура чинників стресового ризику у пацієнтів з цереброваскулярною патологією
КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ
pdf.png Волошин-Гапонов Іван Константинович
Волошина Наталія Петрівна
Случаи из практики лечения пациентов с болезнью Вильсона - Коновалова
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Василовський Віталій Вадимович
Содержание протеинов в ликворе и сыворотке крови у больных с прогредиентными типами течения рассеянного склероза
pdf.png Головач Ірина Юріївна
Клінічні, фармакологічні та економічні переваги напроксену в лікуванні гострих і хронічних больових синдромів
pdf.png Григорова Ірина Анатоліївна
Некоторые маркеры дисметаболизма при рассеянном склерозе
pdf.png Шкіряк Антон Антонович
Гончарук Оксана Миколаївна
Комарницький Сергій Віталійович
Лікувальна тактика у хворих із судомним синдромом в гострому періоді черепно-мозкової травми
pdf.png Юр'єва Людмила Миколаївна
Дукельський Олександр Олександрович
Шустерман Тамара Йосипівна
Кокашинський Віктор Олександрович
Хохолев Константин Викторович
Оценка эффективности действия препарата Энтроп при лечении пациентов с астенией органического генеза
НЕКРОЛОГ
pdf.png Памяти Вадима Ивановича Реминяка