ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 3 (96)Сприйняття психічного та соматичного захворювань у свідомості хворих на шизофренію
Назва статтi Сприйняття психічного та соматичного захворювань у свідомості хворих на шизофренію
Автори Опря Євген Васильович
З рубрики МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ, ПАТОПСИХОЛОГІЧНІ ТА НАРКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ СОЦІАЛЬНОГО СТРЕСУ (ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА, ЛІКУВАННЯ)
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 3 (96) Сторінки 46-50
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8-009.83 Індекс ББК -
Анотацiя В роботі подано результати дослідження особливостей сприйняття психічного та соматичного захворювань хворими на шизофренію, що поєднана з серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом 2 типу та ожирінням. Визначено, що хворі на шизофренію з соматичними захворюваннями характеризуються низьким рівнем самооцінки стану власного здоров’я за- галом та окремо за станами психічного та фізичного здоров’я. Зазначається збереження критичності та наявність високого рівня когнітивних уявлень щодо психічної хвороби, а також її значний вплив на психоемоційний стан хворих. Найбільшу загрозу серед соматичних розладів в сприйнятті хворих на шизофренію становлять серцево-судинні захворювання, а найменш загрозливим визнається ожиріння, яке сприймається як наслідок психічного захворювання.
Ключовi слова шизофренія, соматична обтяженість, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет 2 типу, ожиріння, сприйняття хвороби
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Cohen A. Решение проблем коморбидности между психическими расстройствами и основными неинфекционными заболеваниями // Всемирная организация здравоохранения. 2017 г. 44 с. URL : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/342915/ Comorbidity-report_R-web.pdf.
2. Европейский план действий по охране психического здоровья, 2013—2020 гг. Копенгаген : Европейское региональное бюро ВОЗ, 2013. URL : http://www.euro.who.int/__data/assets/ pdf_file/0004/195187/63wd11r_MentalHealth-3.pdf?ua=1.
3. План действий по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями в Европейском регионе ВОЗ. Копенгаген : Европейское региональное бюро ВОЗ, 2016. URL : http://www.euro. who.int/__data/assets/pdf_file/0019/346330/NCD-ActionPlan-RU.pdf.
4. Druss B. G., Walker E. R. Mental disorders and medical comorbidity // Research synthesis report. 2011. № 21. P. 21—24.
5. Tandon R. Medical comorbidities of schizophrenia // Digest of Psychiatry. 2013. Vol. 42, № 3. P. 51—55.
6. Castle David J., Buckley Peter F., Gaughran Fiona P. Physical Health and Schizophrenia // Oxford University Press. 2017. 136 p. DOI: 10.1093/med/9780198811688.001.0001.
7. Особенности внутренней картины болезни и лечения у больных параноидной шизофренией с коморбидной соматической патологией / Семинихин Д. Г., Карпов А. М., Шигабутдинова Ф. Г. [и др.] // Практи чес кая медицина. 2013. №1 (13). http://pmarchive. ru/osobennosti-vnutrennej-kartiny-bolezni-i-lecheniya-u-bolnyxparanoidnoj- shizofreniej-s-komorbidnoj-somaticheskoj-patologiej/.
8. A systematic review and meta-analysis of the Brief Illness Perception Questionnaire / E. Broadbent, C. Wilkes, H. Koschwanez[et al.] // Psychology & Health. 2015. Vol. 30. No. 11. Р. 1361—1385. DOI: 10.1080/08870446.2015.1070851.
9. Petrie K. J., Broadbent E., Kydd R. R. Illness perceptions in mental health: Issues and potential applications // Journal of Mental Health. 2008. № 17. Р. 559—564. DOI: 10.1080/09638230802523047.
10. Яньшин П. В. Клиническая психодиагностика личности : учебно-методическое пособие. 2-е изд., испр. СПб.: Речь, 2007. 320 с.
11. Психометрические характеристики русскоязычной версии краткого опросника восприятия болезни / В. М. Ялтонский, А. В. Ялтонская, Н. А. Сирота, Д. В. Московченко // Психологичес- кие исследования. 2017. Т. 10, № 51. С. 1. URL : http://psystudy. com/index.php/num/2017v10n51/1376-yaltonskii51.html.