ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 3 (96)Порівняльний аналіз вираженості проявів алкогольної залежності у осіб з різним психотравматичним досвідом та рівнем психосоціального стресу
Назва статтi Порівняльний аналіз вираженості проявів алкогольної залежності у осіб з різним психотравматичним досвідом та рівнем психосоціального стресу
Автори Гапонов Костянтин Дмитрович
З рубрики МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ, ПАТОПСИХОЛОГІЧНІ ТА НАРКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ СОЦІАЛЬНОГО СТРЕСУ (ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА, ЛІКУВАННЯ)
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 3 (96) Сторінки 14-17
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 613.861::616.895::613.816 Індекс ББК -
Анотацiя Мета роботи — проаналізувати наявність зв’язку між вираженістю алкогольної залежності (АЗ), наявністю психотравматичного досвіду та вираженістю психосоціального стресу для розуміння шляхів модифікації сучасних терапевтичних і реабілітаційних стратегій з урахуванням обтяжуючої дії стресу на формування й перебіг АЗ. Протягом 2014—2018 років було обстежено 312 чоловіків, хворих на АЗ: 107 комбатантів — осіб, які мали досвід участі у бойових діях на Сході України як учасники Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил; 89 вимушено переміщених осіб з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей; та 116 осіб — мешканців м. Харкова і Харківської об- ласті, які не були комбатантами або ви- мушено переміщеними особами. Встановлено закономірності щодо асоційованості алкоголізації та психосоціального стресу: 1) фактор важкості пси хо соціального стресу найбільшою мірою впливає на вираженість АЗ; 2) фактор участі у бойових діях та фактор вимушеного переселення можна розглядати як актуальні чинники алкоголізації; 3) фактор наявності психотравматичного досвіду сам по собі, не асоційований із вираженим реагуванням на стресову подію, не справляє суттєвого впливу на показники вираженості розладів, пов'язаних з вживанням алкоголю.
Ключовi слова алкогольна залежність, пси хо соціальний стрес, психотравматичний досвід
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Волошин П. В., Марута Н. О. Основні напрямки наукових розробок в неврології, психіатрії та наркології в Україні // Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25, вип. 1 (90). С. 10—18.
2. Марута Н. О., Каленська Г. Ю., Явдак І. О., Малюта Л. В. Розлади психічного здоров’я у внутрішньо переміщених осіб // Там само. 2018. Т. 26, вип. 2 (95). С. 68—71.
3. Денисенко М. М., Лакинський Р. В., Шестопалова Л. Ф., Лінський І. В. Основні клінічні варіанти постстресових розладів у комбатантів // Там само. 2017. Т. 25, вип. 2 (91). С. 40—44.
4. Гапонов К. Д. Алкогольна залежність в умовах соціального стресу: епідеміологічні, клінічні і лікувальні аспекти // Там само. 2016. Т. 24, вип. 4 (89). С. 54—60.
5. Гапонов К. Д. Алкогольна залежність і соціальний стрес: біохімічні, нейрофізіологічні і пси хо соціальні механізми взаємовпливу // Там само. 2018. Т. 26, вип. 1 (94). С. 104—109.
6. Kreek M. J., Nielson D. A., Butelman E. R., LaForge K. S. Genetic influences on impulsivity, risk taking, stress responsivity and vulnerability to drug abuse and addiction // Nature neuroscience. 2005. Vol. 8 (11). P. 1450—1457.
7. Keyes K. M., Hatzenbuehler M. L., Grant B. F., Hasin D. S. Stress and Alcohol: Epidemiologic Evidence // Alcohol Res. 2012. Vol. 34 (4). P. 391—400.
8. AUDIT. Alcohol Use Disorders Identification Test : Guidelines for Use in Primary Care. / Th. F. Babor, J. C. Higgins-Biddle, J. B. Saunders, M. G. Monteiro Second Edition. Geneva : World Health Organization, 2001. 28 р. Available at : WHO/MSD/MSB/01.6a.
9. Stockwell T., Sithavan T., McGrath D. The measurement of alcоhоl dependence and impaired control in community samples // Addiction. 1994. Vol. 89. P. 167—174.
10. Шараневич І. О. Процес і результати сенсибілізуючої терапії осіб, залежних від алкоголю, в світлі критеріїв доказової медицини : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. медичних наук : спец. 14.01.17 «Наркологія». Харків, 2011. 20 с.
11. Корнацький В. М., Маркова М. В. Оцінка пси хо соціальних чинників ризику хвороб системи кровообігу у пацієнтів первинної ланки медико-санітарної допомоги (методичні рекомендації). Київ, 2007. 12 с.
12. Водопьянова Н. Е. Пси хо диагностика стресса. СПб.: Питер, 2009. 336 с.
13. Тарабрина Н. В. Практикум по пси хо логии посттравмати- чес кого стресса. СПб.: Питер, 2001. 272 с.