ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 3 (96)Модель медико-психологічної підтримки студентів-медиків з порушеннями адаптації
Назва статтi Модель медико-психологічної підтримки студентів-медиків з порушеннями адаптації
Автори Хаустов Максим Миколайович
З рубрики МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ, ПАТОПСИХОЛОГІЧНІ ТА НАРКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ СОЦІАЛЬНОГО СТРЕСУ (ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА, ЛІКУВАННЯ)
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 3 (96) Сторінки 60-61
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 159.91:378.091.212 Індекс ББК -
Анотацiя В дослідженні проведено розроблення системи медико-психологічної підтримки студентів-медиків при виникненні у них дезадаптивних реакції та станів. Встановлено, що доцільним є комплексне використання психотерапевтичних та психоосвітніх інтервенцій, спрямованих на купірування тривожно-депресивних реакцій, дезактуалізацію психотравматичних ситуацій, від- новлення психосоціальної активності та розумової працездатності, підвищення стресостійкості, формування продуктивних копінг-стратегій, активацію захисних психологічних механізмів, превенцію аддиктивної поведінки студентів, та заходів первинної, вторинної та третинної психопрофілактики.
Ключовi слова студенти-медики, розлади адаптації, медико-психологічна підтримка, пси хо освіта, психотерапія, психопрофілактика
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Юрьева Л. Н. Кризисы профессиональной деятельности врача и пути их преодоления // Здоров'я України. 2017. № 2 (41). С. 23—24.
2. Малахов П. С., Асєєва Ю. О., Харітонова А. С. Проблемність адаптації студентів-медиків // Медична психологія. 2016. № 2. С. 3—5.
3. Аймедов К. В., Стрельбицька С. М. Професійна мобільність майбутніх фахівців у процесі навчання у ВНЗ: компетентнісний підхід // Наукові праці. Серія Педагогіка. 2014. Т. 251, № 239. С. 49—52.
4. Пшук Н. Г., Слободянюк Д. П. Роль психосоціальних чинників в ґенезі соціальної дезадаптації у студентської молоді // Український вісник пси хо неврології. 2015. Т. 23, вип. 2 (83). С. 86—91. 5. Киосева О. В. Психопатологическая характеристика эмоциональной сферы у студентов младших курсов // Там само. 2016. Т. 24, вип. 1 (86). С. 60—63.
6. Чабан О. С., Хаустова О. О., Трачук Л. Є. Шляхи підвищення ефективності навчання студентів за спеціальністю «Медична психологія» // Медична психологія. 2016. № 1. С. 3—8.
7. К проблеме адаптационного синдрома студентов младших курсов ВУЗов III—IV уровней аккредитации / Г. М. Кожина, М. В. Маркова, Е. Г. Гриневич, Е. А. Зеленская // Архів психіатрії. 2011. Т. 17, № 4 (67). С. 32—35.