ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 3 (96)Лікувальна тактика у хворих із судомним синдромом в гострому періоді черепно-мозкової травми
Назва статтi Лікувальна тактика у хворих із судомним синдромом в гострому періоді черепно-мозкової травми
Автори Шкіряк Антон Антонович
Гончарук Оксана Миколаївна
Комарницький Сергій Віталійович
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 3 (96) Сторінки 86-89
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.8-009.12-08:616.831-001-036.11 Індекс ББК -
Анотацiя Вивчення особливостей клінічного перебігу, даних інструментальних методів діагностики, результатів лікування хворих із судомним синдромом в гострому періоді черепно-мозкової травми (ЧМТ) дозволить оптимізувати тактику їх ведення. Метою роботи було оптимізувати діагностично-лікувальний алгоритм при судомному синдромі в гострому періоді ЧМТ. В основу дослідження покладено результати клінічного, інструментального обстеження та аналіз наслідків лікування 779 хворих з ЧМТ, у яких при надходженні та/або перебуванні в стаціонарі спостерігалися епілептичні напади. Середній вік пацієнтів становив 35,5 ± 7,8 років. Легка ЧМТ була у 124 хворих (15,9 %), середньої важкості — у 192 хворих (24,6 %), важка — у 463 хворих (59,5 %). У 316 спостереженнях ризик розвитку внутрішньочерепних ускладнень (РРВЧУ) був оцінений як середній (40,6 %). Високий РРВЧУ виявлений у 463 спостереженнях (59,4 %). 422 хворих (54,2 %) прооперовано в ургентному порядку. Хірургічне лікування після попередньої консервативної терапії проведено у 232 хворих (29,8 %). Медикаментозну терапію проведено у 125 пацієнтів (16,0 %). Загальна летальність склала 30,8 % (усього 240 хворих), після- операційна летальність становила 31,2 % (211 хворих). Судомний синдром в гострому періоді ЧМТ як безпосередній наслідок ЧМТ суттєво поглиблює важкість стану хворого. Обсяг діагностичних та лікувальних заходів при судомному синдромі в гострому періоді ЧМТ визначається оцінкою РРВЧУ.
Ключовi слова судомний синдром, черепно-мозкова травма, нейрохірургічне лікування
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Полищук Н. Е., Педаченко Г. А., Полищук Л. Л. Алкогольная интоксикация в клинике неотложной нейрохирургии и неврологии. Киев : Книга плюс; 2000. 204 с.
2. Клиническое руководство по черепно-мозговой травме : в 3 т. / под ред. акад. РАМН А. Н. Коновалова, проф. Л. Б. Лихтермана, проф. А. А. Потапова. М.: Антидор, 2001. Т. 2: Острый период черепно-мозговой травмы: хирургия, анестезия, интенсивная терапия, клини чес кие формы. 675 с.
3. Клиническое руководство по черепно-мозговой травме : в 3 т. / под ред. акад. РАМН А. Н. Коновалова, проф. Л. Б. Лихтермана, проф. А. А. Потапова. М.: Антидор, 2002. Т. 3: Последствия и осложнения черепно-мозговой травмы, стандарты и рекомендации, нейрореа- билитация, экспертиза. 632 с.
4. Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Епілепсії у дорослих». Затверджений наказом МОЗ України від 17.04.2014 № 276. Київ, 2014. 72 с. Доступно на : http://mtd.dec.gov. ua/images/dodatki/2014_276_Epilepsii/2014_276_YKPMD_epilepsiya_ dorosli.pdf.
5. Эпидемиология инвалидности вследствие черепно-мозговых травм в Украине / Н. К. Хобзей, Е. Г. Педаченко, В. А. Голик [и др.] / Україна. Здоров’я нації. 2011; 3(19): 30—4.
6. Algattas H., Huang J. H. Traumatic brain injury pathophysiology and treatments: early, intermediate, and late phases post-injury // Int J Mol Sci. 2014 Jan; 15(1): 309—41. DOI: 10.3390/ijms15010309. PMCID: PMC3907812.
7. Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury, Fourh Edition / Carney N., Totten A. M., O’Reilly C. [et al.] // Neurosurgery. 2017; 80(1): 6—15. DOI: 10.1227/NEU.0000000000001432. PMID: 27654000.
8. Frey L. C. Epidemiology of posttraumatic epilepsy: a critical review // Epilepsia. 2003 Sep; 44 Suppl: 11—7. DOI: 10.1046/j.1528-1157.44.s10.4.x. PMID: 14511389.
9. ILAE subcommission on AED Guidelines. Updated ILAE evidence review of antiepileptic drug effi cacy and eff ectiveness as initial monotherapy for epileptic seizures and syndromes / Glauser T., Ben-Menachem E., Bourgeois B. [et al.] // Epilepsia. 2013 Mar; 54(3): 551—63. DOI: 10.1111/ epi.12074. PMID: 23350722.
10. Factors predictive of outcome in posttraumatic seizures / Wang H. C., Chang W. N., Chang H. W. [et al.] // J Trauma. 2008 Apr; 64(4): 883—8. DOI: 10.1097/TA.0b013e31804a7fa4. PMID:8404052. 11. Post-traumatic seizures — a prospective, multicenter, large case study after head injury in China / Wang H., Xin T., Sun X. [et al.] // Epilepsy Res. 2013 Dec; 107(3): 272—8. DOI: 10.1016/j.eplepsyres.2013.10.006. PMID: 24239245.