Том 25, випуск 1 (90) , 2017

Рекомендовано до поширення в мережі Інтернет Вченою Радою ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (протокол № 3 від 14.02.2017 р.)

ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
pdf.png Волошин Петро Власович
Марута Наталія Олександрівна
Основні напрямки наукових розробок в неврології, психіатрії та наркології в Україні
pdf.png Козявкін Володимир Ілліч
Шестопалова Людмила Федорівна
Бородавко Оксана Олександрівна
Гордієвич Михайло Степанович
Інноваційні напрямки медико-психологічної реабілітації дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Эпидемиология цереброваскулярных заболеваний и организация помощи больным с мозговым инсультом в Украине
pdf.png Михайлов Борис Володимирович
Стан і перспективи розвитку психотерапії і медичної психології в умовах реформування медичної галузі України
pdf.png Хвисюк Олександр Миколайович
Маркова Маріанна Владиславівна
Марков Артур Рубенович
Кришталь Євген Валентинович
Агішева Неля Каісовна
Луценко Олександр Григорович
Гульман Борис Львович
Зайцева Лариса Володимирівна
Мартиненко Сергій Анатолійович
Даниленко Тамара Петрівна
Росінський Гліб Сергійович
Клінічна специфіка й особливості психопатоґенезу дезадаптивних станів у цивільного населення в умовах соціального стресу і консцієнтальної війни
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ ТА ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Аймедов Костянтин Володимирович
Особливості фебрильних нападів при кататонічній формі шизофренії
pdf.png Герасименко Лариса Олександрівна
Терапія, реабілітація та профілактика психосоціальної дезадаптації у жінок із розладами адаптації
pdf.png Денисенко Михайло Михайлович
Клініко-психопатологічні ознаки невротичних розладів з аддикціями в клінічній картині
pdf.png Друзь Олег Васильович
Напрямки медико-психологічної профілактики постстресових психічних розладів у учасників локальних бойових дій
pdf.png Заворотний В'ячеслав Іванович
Посттравматические стрессовые расстройства у участников антитеррористической операции (боевые психогении, клинико-психопатологическая характеристика)
pdf.png Колядко Світлана Петрівна
Каленська Галина Юріївна
Особливості використання арт-терапії в лікуванні хворих на параноїдну шизофренію
pdf.png Кришталь Валентин Євгенович
Оцінка ефективності застосування системи психоосвіти у хворих на шизофренію
pdf.png Мороз Владимир Анатольевич
Гринцов Евгений Федорович
Голянищев Максим Александрович
Клинико-фармацевтический анализ использования нейроп ротекторов у больных дисциркуляторной энцефалопатией
pdf.png Степанченко Константин Анатольевич
Сравнение динамики клинико-психологических показателей в результате медикаментозной и немедикаментозной терапии головной боли напряжения у подростков
pdf.png Чугунов Вадим Віталійович
Ткаченко Ольга Витальевна
Особливості структури і патогенез непсихотичних психічних порушень, коморбідних цукровому діабету 2-го типу та аффільованих соматичних захворювань
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ V-го Національного конгресу неврологів, психіатрів та наркологів України з міжнародною участю «НЕВРОЛОГІЧНА, ПСИХІАТРИЧНА ТА НАРКОЛОГІЧНА ДОПОМОГА В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ» Україна, Харків, 16—17 березня 2017 року
pdf.png Тези