ГоловнаНаші авториТкаченко Ольга Витальевна

Ткаченко Ольга Витальевна


PDF Автор Назва статті Рік, номер журналу
Цьоха І.О.
Ткаченко Ольга Витальевна
Порівняльна характеристика реабілітаційної фармако- терапії рухового дефіциту в ранньому відновному періоді ішемічного інсульту, що розвинувся вперше 2007
Том 15, випуск 2 (51)
Чугунов Вадим Віталійович
Ткаченко Ольга Витальевна
Особливості структури і патогенез непсихотичних психічних порушень, коморбідних цукровому діабету 2-го типу та аффільованих соматичних захворювань 2017
Том 25, випуск 1 (90)
Ткаченко Ольга Витальевна Психически обусловленные диссомнические расстройства в патогенезе сахарного диабета 2-го типа 2015
Том 23, випуск 4(85)
Глєбова О. С.
Ткаченко Ольга Витальевна
Особливості перебігу невротичних та соціально-дез- адап тивних розладів у віддаленому періоді закри тої черепно-мозкової травми при застосуванні в комп- лекс ному лікуванні ГАМК-ергічних препаратів 2005
Том 13, випуск 4 (45)