Том 23, випуск 2 (83), 2015

Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет Вченою Радою ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (протокол № 7 від 09.04.2015 р.)

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Лінська Ганна Володимирівна
Ультрасонографічні ознаки ураження магістральних артерій голови як маркери мозкових інсультів
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Деревецька Вікторія Генадіївна
Балкова Неллі Борисівна
Особливості клінічних проявів та структурних змін головного мозку у хворих з постінсультним больовим синдромом
pdf.png Мяловицька Олена Анатоліївна
Сучасні уявлення про механізми розвитку, діагностику та лікування втоми у хворих на розсіяний склероз (огляд літератури)
pdf.png Нікішкова Ірина Миколаївна
Клінічний потенціал асимптомних уражень головного мозку
pdf.png Сохор Наталія Романівна
Клініко-гемодинамічні особливості різних підтипів ішемічного інсульту у гострому періоді
pdf.png Яркова Світлана Володимирівна
Взаємозв’язок маркерів прогресування атеросклерозу з показниками васкулярного ремоделювання у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію ІІ стадії
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Архіпенко Олена Петрівна
Инициальные мотивы употребления алкоголя у женщин с ассоциированными признаками алкогольной зависимости и расстройств полоролевого поведения нетранссексуального типа
pdf.png Божук Олена Анатоліївна
Визначення обсягів медико-психологічної допомоги жінкам із фізіологічним перебігом вагітності
pdf.png Венгер Олена Петрівна
Характерологічні особливості емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади
pdf.png Гетманчук Євген Іванович
Модель психопатогенетического взаимодействия между коморбидными расстройствами и мишени психотерапевтической интервенции у контингента пациентов, страдающих психогенной гиперфагией
pdf.png Закладний Максим Віталійович
Порівняльний аналіз соціально-демографічних і середовищних чинників у пацієнтів з тривожними розладами невротичного та органічного ґенезу
pdf.png Кутова Наталія Валеріївна
Порівняльний аналіз депресивних і тривожних станів у пацієнтів з хронічним панкреатитом біліарної та алкогольної етіології
pdf.png Лісконог Ганна Генадіївна
Система психопрофилактики кардиогенных экзацербаций психопатологических расстройств депрессивно-параноидной структуры у пациентов пожилого и старческого возраста
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Жупанова Дар'я Олександрівна
Клинико-психопатологические особенности рекуррентной депрессии у больных с различной степенью медикаментозного комплайенса
pdf.png Михайлов Борис Володимирович
Психогенно обусловленные нарушения психической сферы в условиях чрезвычайных ситуаций
pdf.png Михайлова Емілія Аурелівна
Проскуріна Тетяна Юріївна
Багацька Наталія Василівна
Мітельов Дмитрій Анатолійович
Матковська Тетяна Миколаївна
Решетовська Надія Євдокимівна
Депрессия у подростков (клинико-возрастной, нейрокогнитивный, генетический аспекты)
pdf.png Напрєєнко Наталія Юріївна
Порівняльна характеристика депресій при алкогольній залежності та цереброорганічних розладах
pdf.png Піонтковська Оксана Володимирівна
До питання психологічних особливостей хворих онкологічного профілю та їх психотерапії
pdf.png Пшук Наталія Григорівна
Слободянюк Дмитро Павлович
Роль психосоціальних чинників в ґенезі соціальної дезадаптації у студентської молоді
pdf.png Рахман Людмила Володимирівна
Маркова Маріанна Владиславівна
Взаємозв’язок провідної клініко-психопатологічної симптоматики та особливостей копінг-поведінки у хворих на терапевтично резистентні депресії
pdf.png Усков Олександр Анатолійович
Психосоціальна адаптація підлітків з атопічним дерматитом
pdf.png Чернишов Олег Володимирович
Використання соціально-психологічного тренінгу при те- рапії больового синдрому у підлітків з непсихотичними психічними розладами
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Рищенко Оксана Олександрівна
Шаповалов Валерій Володимирович
Шаповалова Вікторія Олексіївна
Капєльнікова Єва Веніамінівна
Організаційно-правова імплементація рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо фармацевтичної корекції пацієнтів із хронічним больовим синдромом на засадах медичного та фармацевтичного права
ТЕЗИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ, ТЕРАПІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ СТРЕСОВИХ РОЗЛАДІВ» 28—29 травня 2015 р. м. Харків
pdf.png Волошин Петро Власович
Марута Наталія Олександрівна
Шестопалова Людмила Федорівна
Лінський Ігор Володимирович
Принципи медико-психологічної реабілітації осіб, які постраждали під час виконання службових обов’язків в Україні
pdf.png Аймедов Костянтин Володимирович
Психологическое сопровождение комбатантов: проблемы и перспективы
pdf.png Божук Б.С.
Коростій Володимир Іванович
Поліщук О.Ю.
Організація допомоги особам, що перенесли екстремальні події засобами дистанційного психологічного консультування
pdf.png Бовт Юлія Вікторівна
Коршняк Володимир Олексійович
Сухоруков Віктор Іванович
Клініко-неврологічні аспекти закритої черепно-мозкової травми, обумовленої вибуховою хвилею, в гострому періоді
pdf.png Герасименко Є.В.
Психотерапия невротических расстройств детей, переживших экстремальные ситуации в зоне АТО
pdf.png Данилова Марина Володимирівна
Лищенко Д.В.
Течение постконтузионного синдрома при боевой травме головного мозга
pdf.png Зеленська Катерина Олексіївна
Основные механизмы формирования суицидального поведения у лиц молодого возраста при психогенных депрессиях
pdf.png Кожина Ганна Михайлівна
Гайчук Л.М.
Шикова В.В.
Ефективність психоосвітніх програм в наданні допомоги особам, що перенесли екстремальні події
pdf.png Кожина Ганна Михайлівна
Маркова Маріанна Владиславівна
Михайлов Володимир Борисович
Фельдман Д.А.
Клінічна специфіка емоційних розладів у біженців, які вимушено лишили місця постійного мешкання
pdf.png Коростій Володимир Іванович
Паровіна Г.В.
Робота Центру психосоматики, психотерапії та медико-психологічної реабілітації в університетській клініці ХНМУ як модель мультидисциплінарного підходу
pdf.png Коростій Володимир Іванович
Соколова І.М.
Заворотний В'ячеслав Іванович
Аналіз діагностичних можливостей психодіагностичних методик для виявлення психологічних наслідків стресу та посттравматичного стресового розладу
pdf.png Кудінова Олена Іванівна
Чорна Т.С.
Характерологические особенности у пациентов с тревож ными расстройствами
pdf.png Кутова Наталія Валеріївна
Маркова Маріанна Владиславівна
Хронічний панкреатит — як модель соматичної хвороби з психотравматичними наслідками
pdf.png Кутько І.І.
Панченко О.А.
Ліньов А.Н.
Ліньова Р.С.
Актуальные проблемы ПТСР у военнослужащих в современных условиях
pdf.png Лещина Ірина Володимирівна
Мозгова Тетяна Петрівна
Маркери ризику-антиризику формування розладів адаптації у осіб молодого віку
pdf.png Лінський Ігор Володимирович
Шестопалова Людмила Федорівна
Денисенко Михайло Михайлович
Бородавко Оксана Олександрівна
Умови подання порогових та підпорогових стимулів при тахістоскопічній демонстрації
pdf.png Маркозова Любов Михайлівна
Лісна Наталія Миколаївна
Фактори формування станів залежності від психоактивних речовин як форма дезадаптивної поведінки у осіб — учасників військового конфлікту
pdf.png Маркова Маріанна Владиславівна
Кожина Ганна Михайлівна
Усков Олександр Анатолійович
Основні психологічні стрес-фактори, пов’язані з атопічним дерматитом у підлітків
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Колядко Світлана Петрівна
Денисенко Михайло Михайлович
Каленська Галина Юріївна
Клинико-психопатологические особенности тревожно-фобических расстройств с аддиктивными нарушениями
pdf.png Марута Оксана Сергіївна
Структура смысложизненных ориентаций у больных с различными формами невротической патологии
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Явдак Ірина Олександрівна
Череднякова Олена Сергіївна
Личность больного в формировании резистентности невротических расстройств
pdf.png Михайлова Емілія Аурелівна
Проскуріна Тетяна Юріївна
Мітельов Дмитрій Анатолійович
Матковська Тетяна Миколаївна
Шаповалова Н.О.
Розпізнавання емоцій в контексті регулювання контролю поведінки у дітей з депресивними розладами
pdf.png Михайлова Емілія Аурелівна
Проскуріна Тетяна Юріївна
Мітельов Дмитрій Анатолійович
Матковська Тетяна Миколаївна
Шаповалова Н.О.
Особенности формирования посттстравматического стрессового расстройства (ПТСР) в детском возрасте
pdf.png Михайлов Борис Володимирович
Федак Богдан Степанович
Побудова системи психотерапії у хворих на артеріальну гіпертензію та ішемічну хворобу серця
pdf.png Михайлов Борис Володимирович
Чугунов Вадим Віталійович
Міхановська Н. Г.
Романова І.В.
Сарвір І.М.
Андрух Г.П.
Андрух П.Г.
Гавриленко М.А.
Засєда Юрій Ігоревич
Кудінова Олена Іванівна
Криворотько Я. В.
Лісова Євгенія Володимирівна
Вашкіте Інна Даріюсівна
Алієва Т.О.
Селюкова Т.В.
Колеснік Н.М.
Вязьмітінова Світлана Олексіївна
Коршняк Олена Володимирівна
Костоусов А.А.
Поліпрофесійна підготовка фахівців для медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції
pdf.png Мухаровська Інна Романівна
Маркова Маріанна Владиславівна
Особливості клініки та діагностики посттравматичного стресового розладу у пацієнтів онкологічного профілю
pdf.png Огоренко Вікторія Вікторовна
Роль психогенно-личностных реакций в формировании психических расстройств при опухолях головного мозга
pdf.png Осокіна Ольга Ігорівна
Клинический и психологический анализ психических расстройств военного и послевоенного времени: обзор проблемы и пути решения
pdf.png Панченко О.А.
Зайцева Н.А.
Постстрессовые расстройства у населения Востока Украины
pdf.png Панченко О.А.
Кутько І.І.
Панченко Л.В.
Зайцева Н.А.
Диагностика психических расстройств у жителей Донбасса
pdf.png Панько Тамара Василівна
Семікіна Олена Євгенівна
Федченко Вікторія Юріївна
Комплексна психотерапія невротичних розладів з симптомами тривоги
pdf.png Педак А. А.
Влияние метода нейросенсорной депривации на клинико-психофизиологические показатели при стрессовых расстройствах
pdf.png Підкоритов Валерій Семенович
Сєрікова Ольга Іванівна
Скринник Ольга Вячеславівна
Український Сергій Олексійович
Серікова Ольга Сергіївна
Клінічні особливості біполярного афективного розладу, коморбідного з посттравматичним стресовим розладом
pdf.png Підкоритов Валерій Семенович
Сєрікова Ольга Іванівна
Український Сергій Олексійович
Скринник Ольга Вячеславівна
Серікова Ольга Сергіївна
Клініко-динамічна характеристика психозів шизофренічного спектра в умовах психоемоційного стресу
pdf.png Підкоритов Валерій Семенович
Психотические формы боевой психической травмы
pdf.png Привалова Наталія Миколаївна
Особенности нарушений высших психических функций в остром периоде легкой черепно-мозговой травмы у участников боевых действий
pdf.png Рахман Людмила Володимирівна
Маркова Маріанна Владиславівна
Кожина Ганна Михайлівна
Порушення комплаєнсу як предиктор резистентності депресивних розладів при посттравматичному стресовому розладі
pdf.png Серікова Ольга Сергіївна
Типології коморбідних станів ПТСР і шизоафективних розладів
pdf.png Сябренко Г. П.
Маркова Маріанна Владиславівна
Кришталь Євген Валентинович
Досвід організації роботи Центру медико-психологічної реабілітації «КОМ-ПАС» на базі Кіровоградського обласного госпіталю ветеранів війни
pdf.png Черкасова Олеся Олександрівна
Стрельнікова Ірина Миколаївна
Меламуд Є.С.
Депрессивные расстройства у детей, переселенных из зоны антитеррористической операции
pdf.png Шевченко Юлія Миколаївна
Реабілітаційне лікування непсихотичних психічних розладів у хворих на панкреатит у військовий час
pdf.png Шестопалова Людмила Федорівна
Кожевнікова Вікторія Анатоліївна
Емоційно-особистісні особливості постраждалих внаслідок надзвичайних подій
pdf.png Юр’єва Людмила Миколаївна
Вишніченко Сергій Іванович
Стан психічного здоров’я співробітників органів внутрішніх справ в умовах соціально-стресових подій в Україні
ОСОБИСТІСТЬ В ІСТОРІЇ ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ
pdf.png Підкоритов Валерій Семенович
Український Сергій Олексійович
Выдающийся украинский психиатр Н. П. Татаренко
ІНФОРМАЦІЯ
pdf.png Информация о 23 Европейском конгрессе по психиатрии (ЕПА), Вена, Австрия, 28—31 марта 2015 года