Андрух П.Г.


PDF Автор Назва статті Рік, номер журналу
Андрух П.Г.
Андрух Г.П.
Добростомат У.Н.
Лисенко В.Н.
Чумаченко Е.С.
Соломко С.Б.
Застосування препарату Міртастадин в комплексній тера пії хворих із залежністю від алкоголю і залежністю від психостимуляторів 2010
Том 18, випуск 1 (62)
Михайлов Борис Володимирович
Андрух П.Г.
Застосування препарату Афобазол® для лікування тривожно- депресивних розладів 2008
Том 16, випуск 4 (57)
Андрух П.Г. Особливості емоціогенезу та характеристики емоційних по- рушень в осіб із залежністю від різних видів психоактивних речовин 2011
Том 19, випуск 1 (66)
Михайлов Борис Володимирович
Чугунов Вадим Віталійович
Міхановська Н. Г.
Романова І.В.
Сарвір І.М.
Андрух Г.П.
Андрух П.Г.
Гавриленко М.А.
Засєда Юрій Ігоревич
Кудінова Олена Іванівна
Криворотько Я. В.
Лісова Євгенія Володимирівна
Вашкіте Інна Даріюсівна
Алієва Т.О.
Селюкова Т.В.
Колеснік Н.М.
Вязьмітінова Світлана Олексіївна
Коршняк Олена Володимирівна
Костоусов А.А.
Поліпрофесійна підготовка фахівців для медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції 2015
Том 23, випуск 2 (83)