ГоловнаАрхiв номерiв2008Том 16, випуск 4 (57)Застосування препарату Афобазол® для лікування тривожно- депресивних розладів
Назва статтi Застосування препарату Афобазол® для лікування тривожно- депресивних розладів
Автори Михайлов Борис Володимирович
Андрух П.Г.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2008 Номер журналу Том 16, випуск 4 (57) Сторінки 49-52
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.4-053 Індекс ББК -
Анотацiя Проведено комплексне клінічне і експериментально- психологічне дослідження 48 хворих з тривожно-депресивними розладами. Показана істотна позитивна динаміка при застосуванні нового денного анксіолітика Афобазол, а саме — нівеляція провідних психопатологічних проявів (тривожно- депресивного, астено-депресивного, тревожно-фобічного компонентів), вегетативних розладів, диссомнії і психосоматична стабілізація. Дане положення повністю збігається з суб'єктивною оцінкою хворими свого стану і підтверджено різними експериментально-психологічними методами дослідження.
Ключовi слова -<br>
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Клиническое руководство по психиатрической помощи в практике семейного врача: информационно скрининговый пакет. — К., 2000. — С. 66, 241.
2. Марута Н. О., Мішиєв В. Д. Сучасні форми депресивних розладів (клініко-психопатологічні закономірності формування)// Архів психіатрії. — 2001. — № 4(27). — С. 76—80.
3. Напрєєнко О. К. Депресії та тривога в загальномедичній практиці (соціальні, діагностичні та лікувально-профілактичні аспекти) // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. — 2002. — № 1. — С. 7—12.
4. Seredenin S. B. Genetic differences on response to emotional stress and tranquilizers // Psychopharmacol & Biol. Narcol. — 2003. — Vol. 1—2. — P. 494—509.
5. Мосолов С. Н. Клиническое применение современных анти- депрессантов. — СПб., 1995. — 568 с.
6. Pollack M. H. Comorbid anxiety and depression // J. Clin. Psychiat. — 2005. — Vol. 66, suppl. 8. — P. 22—29.
7. Marks I. E. Cure and care of neurosis. — N. Y.: J. V. Scott Med. Found., 2001. — 429 p.
8. Середенин С. Б., Воронина Т. А., Незнамов Г. Г. и др. Фармако- генетическая концепция анксиоселективного эффекта // Вестник РАМН. — 1998. — № 11. — С. 3—9.
9. Nielsen O. W. Patient differences related to management in general practice and the hospital: a cross-sectional study of heart failure in the community // Eur. Heart J. — 2004. — Vol. 25. — P. 1718—1725
10. Воронина Т. А., Середенин С. Б. Перспективы поиска анк- сиолитиков // Эксперим. и клин. фармакология. — 2002. — Т. 65, № 5. — С. 4—17.
11. Незнамов Г. Г., Сюняков С. А., Чумаков Д. В. и др. Результаты клинического изучения селективного анксиолитика Афобазола // Там же. — 2001. — Т. 64, № 2. — С. 15—19.
12. Незнамов Г. Г., Сюняков С. А., Чумаков Д. В. и др. Новый селективный анксиолитик Афобазол // Журнал неврол. психиатр. — 2005. — Т. 105, № 4. — С. 35—40.