Том 16, випуск 4 (57), 2008

ДІАГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ НЕРВОВИХ ХВОРОБ
pdf.png Віничук С. М.
Мохнач В. О.
Прокопів Марія Мирославівна
Пустова О. А.
Сучасні можливості нейронального захисту в гострому періоді ішемічного інсульту
pdf.png Горанський Ю. І.
Герцев В. М.
Терапія когнітивних порушень при цереброваскулярних захворюваннях
pdf.png Дубенко Андрій Євгенович
Коваленко Дмитро Павлович
Особливості динаміки клінічних проявів епілепсії у пацієнтів молодого та середнього віку
pdf.png Сорокін Ю.М.
Динаміка антиоксидантного статусу й ефективність лікування при стабільному розсіяному склерозі
ДІАГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Гуменюк Л. Н.
Проблеми формування феномену обмеженої здатності до інтеграції в суспільство у психічнохворих
pdf.png Гавенко Н.В.
Аналіз сексуальних автобіографій жінок з невротичними розладами: можливості реконструкції ідеалтипових сексуальних сценаріїв
pdf.png Гурович І. Я.
Любов Є. Б.
Сероквель серед інших антипсихотиків в лікуванні хворих на шизофренію
pdf.png Денеко М. О.
Спрямованість особистості та її роль в розвитку подружньої дезадаптації при специфічних розладах особистості у жінок
pdf.png Котлік В. В.
Психологічні особливості подружжя з порушенням подруж- ньої адаптації при посткастраційному синдромі у дружини
pdf.png Кулик Б. В.
Влох І. Й.
Цьона Андрій Романович
Роль і місце немедикаментозних методів терапії в комплексному лікуванні хворих з астено-невротичними розладами із затяжним перебігом
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Явдак Ірина Олександрівна
Застосування Риспаксолу при лікуванні пацієнтів з шизофренією
pdf.png Михайлов Борис Володимирович
Андрух П.Г.
Застосування препарату Афобазол® для лікування тривожно- депресивних розладів
pdf.png Мухоморов А. Є.
Оцінка інтеграційного показника якості життя хворих з афективними розладами
pdf.png Напрєєнко Олександр Костянтинович
Юрценюк Ольга Сидорівна
Поліщук О.Ю.
Лазук Т. І.
Пендерецька О. М.
Тривожні та депресивні розлади в кардіологічній практиці
pdf.png Рудь В.О.
Телюков Олесь Станіславович
Порівняльний аналіз застосування препарату Тізалуд в якості коректора ускладнень нейролептичної терапії
pdf.png Чеботарьов Євген Валерійович
Рачкаускас Геннадій Стасисович
Динаміка змісту циклічних нуклеотидів (цАМФ та цГМФ) у крові хворих із депресивними розладами при лікуванні депривітом та альфа-токоферолом
pdf.png Черкасова Олеся Олександрівна
Патопсихологічні порушення при ВІЛ-інфекції у дітей з урахуванням вікового фактору
ПРОБЛЕМИ НАРКОЛОГІЇ
pdf.png Корошніченко Д. М.
Динаміка психічних та поведінкових розладів у залежних від героїну і у залежних від метадону протягом курсу детоксикації
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Асанова А. А.
Нейрофізіологічні показники змін емоційних станів у хворих на депресивні розлади
pdf.png Бурчинський Сергій Георгійович
Тривожні розлади в ангіоневрології: можливості анксіолітиків нової генерації
ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
pdf.png Мінко Олексій Олександрович
Сучасні підходи до діагностики залежності від психоактивних речовин (огляд)