ГоловнаАрхiв номерiв2008Том 16, випуск 4 (57)Терапія когнітивних порушень при цереброваскулярних захворюваннях
Назва статтi Терапія когнітивних порушень при цереброваскулярних захворюваннях
Автори Горанський Ю. І.
Герцев В. М.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ НЕРВОВИХ ХВОРОБ
Рiк 2008 Номер журналу Том 16, випуск 4 (57) Сторінки 11-14
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-005: 616.89-008.46-08 Індекс ББК -
Анотацiя У статті розглянуто проблему впливу цереброваскуляр них захворювань на якість життя хворих. Показано, що застосування Ентропу в складі стандартної комплексної терапії дисциркуляторної енцефалопатії сприяє покращенню когнітивних функцій, зменшенню тривожно-депресивних розладів та підвищенню якості життя пацієнтів.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Міщенко Т. С. Епідеміологія цереброваскулярних захворювань в Україні // Судинні захворювання головного мозку. — 2006. — № 1. — С. 3—7.
2. Ware J. E., Sherbourne C. D. The MOS 36-Item short-form health survey (SF-36): conceptual framework and item selection // Med. Care. — 1992. — Vol. 30, № 6. — P. 473—483.
3. Кудряшова И. В. Ранняя диагностика хронического пан- креатита с позиции использования ультразвуковой томографии и индекса качества жизни: Метод. рекоменд. — Смоленск: СГМА, 2003. — С 8—14.
4. Новик А. А., Ионова Т. И. Руководство по исследованию качества жизни в медицине. — СПб.: Изд. Дом Нева; М.: ОЛМА- ПРЕСС Звездный мир, 2002. — 320 с.
5. Новик А. А., Ионова Т. И., Кайнд П. Концепция исследования качества жизни в медицине. — СПб.: ЭЛБИ, 1999. — 140 с.
6. Новик А. А., Ионова Т. И., Шуваев В. А., Киштович А. В. Качество жизни больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки России // Исследование качества жизни в медицине: Матер. науч. конф. — СПб., 2000. — С. 97—98.
7. Шевченко Ю. Л. Концепция исследования качества жизни в здравоохранении России // Исследование качества жизни в ме- дицине: Матер. науч. конф. — СПб., 2000. — С. 3—22.
8. Белова А. Н. Шкалы, тесты и опросники в неврологии и нейрохирургии. — М., 2004. — С. 204—207.
9. Сыропятов О. Г., Дзеружинская Н. А., Астапов Ю. Н., Иванцова Г. В. Ранняя диагностика и лечение депрессии в общей медицинской практике (Гелариум-тест). — Киев: Украинская военно- медицинская академия, 2003. Издано при спонсорской поддержке компании «БИОНОРИКА АГ».
10. Zigmond A. S., Snaith R. P. The Hospital Anxiety and Depression Scale // Acta Psychiatr. Scand. — 1983. — Vol. 67. — № 6. — P. 361—370.
11. Botega N. J., Bio M. R., Zomignani M. A. et al. Mood disorders among inpatients in ambulatory and validation of the anxiety and depression scale HAD // Rev. Saude Publica. — 1995. — Vol. 29. — № 5. — P. 355—363.
12. Мішиєв В. Д. Сучасні депресивні розлади: Керівництво для лікарів. — Львів: Видавництво Мс. — 2004. — С. 65—66.