ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 2 (83)Ультрасонографічні ознаки ураження магістральних артерій голови як маркери мозкових інсультів
Назва статтi Ультрасонографічні ознаки ураження магістральних артерій голови як маркери мозкових інсультів
Автори Лінська Ганна Володимирівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 2 (83) Сторінки 6-12
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-005.1 Індекс ББК -
Анотацiя Мета дослідження — вивчення ультрасонографічних ознак ураження магістральних артерій голови, шляхом ультразвукового дуплексного дослідження, задля оцінки можливостей їхнього комплексного використання в ролі маркерів розвитку мозкових інсультів. Обстежено 218 осіб, в тому числі: 60 практично здорових осіб; 86 осіб з гіпертонічною хворобою (ГХ); а також 72 особи з ішемічним мозковим інсультом (ІМІ). Ультразвукове дослідження здійснювали на сканері ULTІMA PA виробництва фірми «Радмір» (м. Харків) лінійним датчиком на частоті 5—12 МГц у дуплексному режимі. Виявлені інформативні ультрасонографічні маркери, для яких розраховані діагностичні коефіцієнти та міри інформативності Кульбака. На ґрунті одержаних маркерів створено діагностичні таблиці для виявлення (прогнозування) ІМІ та диференціальної діагностики ІМІ та ГХ.
Ключовi слова ішемічний мозковий інсульт, ультрасонографічні маркери, діагностика, прогнозування
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Україні за 2012 рік. // Звіт Міністерства охорони здоров’я України. — К., 2013. — 96 c.
2. Murray, C. J. Mortality by cause for eight regions of the world: Global Burden of Disease Study / C. J. Murray & A. D. Lopez // Lancet. — 1997, 349(9061): 1269—76.
3. Лелюк, В. Г. Ультразвуковая ангиология / В. Г. Лелюк, С. Э. Лелюк — М.: Реальное время, 2003. — 336 с.
4. Мищенко Т. С. Утолщение комплекса интима — медиа внутренней сонной артерии как предиктор ишемического инсульта / Т. С. Мищенко, Е. В. Песоцкая // Практична ангіологія. — 2007. — № 6 (11). — С. 30—32.
5. Apolipoprotein E gene polymorphisms are associated with carotid plaque formation but not with intima-media wall thickening: results from the Perth Carotid Ultrasound Disease Assessment Study (CUDAS) / [Beilby J. P., Hunt C. C., Palmer L. J. et. al.] // Stroke. — 2003. — Vol. 34 (4). — P. 869—874.
6. Davies J. I. Pulse wave analysis and pulse wave velocity: a critical review of their strengths and weaknesses / Davies J. I., Struthers A. D. // Journal of Hypertension. — 2003. — Vol. 21 (3). — P. 463—472.
7. Медведев В. Е. Новый ультразвуковой метод оценки движений стенок магистральных артерий на протяжении кардиоцикла / Медведев В. Е., Марусенко А. И., Линская А. В. // Матеріали і тези ІІІ Конгресу Української асоціації фахівців з ультразвукової діагностики та ВБО «Український допплерівський клуб». — К., 2008. — 131 с.
8. Carotid and femoral artery stiffness in relation to three candidate genes in a white population / [Balkestein E. J., Staessen J. A., Wang J. G., et. al.] // Hypertension. — 2001. — Vol. 38 (5). — P. 1190—1197.
9. Tissue Doppler imaging of carotid plaque wall motion: a pilot study [Ramnarine K., Hartshorne T., Sensier Y., et. al.] // Cardiovascular Ultrasound. — 2003. — Vol. 1 (1). — P. 17—34.
10. Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа и распознавания патологических процессов / Е. В. Гублер. — М.: Медицина, 1978. — 294 с.
11. Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Еxcеl / Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. — Киев: «Моріон», 2000. — 320 с.