ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 2 (83)До питання психологічних особливостей хворих онкологічного профілю та їх психотерапії
Назва статтi До питання психологічних особливостей хворих онкологічного профілю та їх психотерапії
Автори Піонтковська Оксана Володимирівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 2 (83) Сторінки 83-85
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.48:159.923:615.851-055 Індекс ББК -
Анотацiя В роботі розглянуті питання психологічних аспектів впливу на людину онкологічного захворювання та основні напрями їх психотерапії. Охарактеризовано клінічні прояви психогенних реакцій па цієнтів, «психологічний профіль» онко логічного хворого, особливості реагування на психосоціальні стресори. Визначено, що психологічна допомога онкологічним хворим включає індивідуальну та групову психотерапію, яка надається як на етапі діагностики онкологічного захворювання, так і на всіх етапах ліку вального процесу, а саме, підготовка до оперативного втручання, хіміотерапії, у випадку рецидиву та продовження захворювання, переходу на паліативну медицину.
Ключовi слова хворі онкологічного профілю, психологічні особливості, психотерапія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Psycho-oncology / Ed. Holland J. C., Breitbart W. S., Jacobsen P. B. [et al.]. — N. Y.: Oxford Universitypress, 2010. — 712 р.
2. Маркова М. В. Стан та перспективи розвитку сучасної психоонкології / М. В. Маркова, О. В. Піонтковська, І. Р. Кужель // Український вісник психоневрології. — 2012. — Т. 20, вип. 4 (73). — С. 86—91.
3. Маркова М. В. Особливості психоемоційного стану жінок, які перенесли мастектомію / М. В. Маркова, Ю. Ю. Мартинова // Психічне здоров'я. — 2013. — № 2 (39). — С. 76—83.
4. Табачников С. И. Оценка качества жизни больных, страда- ющих онкологической патологией / С. И. Табачников, А. Ю. Васильева // Журнал психиатрии и медицинской психологии. — 2009. — № 3 (23). — С. 42—46.
5. Бугайцов С. Г. Психопатологические расстройства у больных раком молочной железы и методы их психотерапевтической коррекции / С. Г. Бугайцов // Український медичний альманах. — 2002. — Т. 5, № 4. — С. 14—17.
6. Яворська Т. П. Особливості психоемоційного стану онкологічних пацієнтів, які перенесли хірургічне втручання з формуванням кишкової стоми / Т. П. Яворська // Медична психологія. — 2012. — № 2. — С. 88—94.
7. Гнездилов А. В. Психология и психотерапия потерь / А. В. Гнез дилов. — СПб.: Изд-во «Речь», 2004. — С. 139—146.
8. Саймонтон К. Психотерапия рака/ К. Саймонтон, С. Саймонтон. — СПб.: Питер, 2001. — 288 с.
9. Строяновська О. В. Вікові особливості сприймання захворювання хворими на рак молочної залози / О. В. Строяновська // Вісник Харківського національного університету. — Х.: Вид-во Харківського національного університету. — 2002. — С. 183—187.
10. Жиляева Т. В. Роль психических факторов в развитии злокачественных новообразований / Т. В. Жиляева, Л. Н. Касимова // Нижегородский медицинский журнал. — 2007. — № 1. — С. 71—79.
11. Яворська Т. П. Оцінка внутрішньоособистісного та психо- соціального компонентів адаптаційного потенціалу онкологічних пацієнтів, які перенесли хірургічне втручання з формуванням кишкової стоми / Т. П. Яворська // Психічне здоров'я. — 2012. — № 1 (34). — С. 13—20.
12. Кюблер-Росс Э. О смерти и умирании / Э. Кюблер-Росс. — К.: Изд-во «София», 2001. — 320 с.
13. The prevalence of psychiatric disorders among cancer patients / [L. R. Derogatis, G. R. Morrow, J. Fetting et al.] // JAMA. — 1983. — Vol. 249. — P. 751—757.
14. Garssen B. Psychological factors and cancer development: evidence after 30 years of research / B. Garssen // Clin Psychol Rev. — 2004. — Vol. 24. — Issue 3. — P. 315—338.
15. Higginsona I. J. Dying with cancer, living well with advanced cancer / I. J. Higginsona, M. Costantinib // European journal of cancer. — 2008. — Vol. 44. — Issue 10. — P. 1414—1424.
16. Мартинова Ю. Ю. Засади, структура та ефективність системи медико-психологічної допомоги жінкам, які перенесли мастектомію / Ю. Ю. Мартинова // Архів психіатрії. — 2013. — Т. 19. — № 2 (73). — С. 140—145.
17. Яворська Т. П. Система медико-психологічної допомоги стомованим онкохворим на етапі стаціонарної допомоги у після- операційному періоді / Т. П. Яворська // Медична психологія. — 2012. — № 4. — С. 67—71.
18. Особенности организации и содержание мероприятий в комплексном лечении пациентов онкологического профи ля в условиях специализированного противоопухолевого ста- ционара / А. Ю. Васильева, С. И. Табачников, В. Г. Бондарь, М. Б. Доценко // Арх. психиатрии. — 2011. — Т. 17. — № 2 (65). — С. 23—25.
19. Gottlieb B. H. Cancer support groups: a critical review of empirical studies / B. H. Gottlieb, E. D. Wachala // Psychooncology. — 2007. — Vol. 16. — Issue 5. — P. 379—400.
20. Straker N. Dynamic Psychotherapy for Cancer Patients and Their Partners. The Practical Advantages of Using a Psychodynamic Approach / N. Straker // Psychiatric Times. — 2008. — Vol. 25. — № 9. — Р. 42—51.
21. Coyne J. C. Does Psychotherapy Extend Survival? Some Methodological Problems Overlooked / J. C. Coyne, S. C. Palmer // Journal of Clinical Oncology. — 2007. — Vol. 25. — № 30. — Р. 4852—4853.
22. Supportive-expressive group therapy for primary breast cancer patients: a randomized prospective multicenter trial / [C. C. Classen, H. C. Kraemer, C. Blasey et al.] // Psychooncology. — 2008. — Vol. 17. — Issue 5. — P. 438—447.