ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 2 (83)Психосоціальна адаптація підлітків з атопічним дерматитом
Назва статтi Психосоціальна адаптація підлітків з атопічним дерматитом
Автори Усков Олександр Анатолійович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 2 (83) Сторінки 94-97
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89: 616.5-009 21 Індекс ББК -
Анотацiя У роботі висвітлені особливості психосоціальної адаптації підлітків з атопічним дерматитом. Виявлено, що у дівчат та хлопців з дерматозом були нижчими адаптивність, самоприйняття, рівень емоційного комфорту, інтернальність, показники прагнення до домінування. Гендерні особливості виражалися у тому, що дівчата з атопічним дерматитом, порівняно з хлопцями, краще сприймали інших людей і більше орієнтувалися на оцінення оточення, тоді як у хлопців, при порівняні із соматично здоровими юнаками, був нижчим рівень прагнення до домінування. Ознаки психосоціальної дезадаптації у підлітків з атопічним дерматитом вказували на необхідність організації та проведення медико-психологічних заходів, зорієнтованих на зменшення впливу психопатогенного фону та посилення ресурсної функції психосоціального компонента. Основними психологічними інтер венціями були психосоціальний тренінг, психотехніки, спрямовані на само пізнання, нормалізацію самооцінки, гармонізацію міжособистісних стосунків, саморегуляцію психічних станів, застосування адаптивних копінг-стратегій
Ключовi слова атопічний дерматит, підлітки, психосоціальна адаптація
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Смулевич А. Б. Психодерматология: современное состояние проблемы / [А. Б. Смулевич, О. Л. Иванов, А. Н. Львов, Ю. И. Дороженок] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Кор- сакова. — 2004. — № 11. — С. 4—13.
2. Минченко А. В. Атопический дерматит и стресс: современные представления / А. В. Минченко // «Фундаментальные науки и прогресс клинической медицины» : тезисы V конф. молодых ученых России с международным участием : Диск-приложение к журналу «Вестник Российской Академии медицинских наук». — М., 2008. — 144 с.
3. Назаров Р. Н. Клинические Павловские чтения: Психосоматика : сб. тр. Выпуск второй / Р. Н. Назаров. — СПб.: Изд-во Петрополис, 2001 — 63 с.
4. Ревякина В. А. Атопический дерматит у детей: проблемы диагностики, классификации и клиники / В. А. Ревякина // Materia Medica. — 2000. — № 1(25). — С. 92.
5. Диагностика и коррекция пограничных психических расстройств у больных атопическим дерматитом (часть I) / [В. В. Остришко, О. Л. Иванов, В. С. Новоселов, Д. Б. Колесников] // Вестник дерматологии и венерологии. — 1998. — № 2. — С. 34—37.
6. Кочергин Н. Г. Дерматологическое качество жизни как психосоматический симптом дерматоза / Н. Г. Кочергин, Л. М. Смирнова // Российский журнал кожных и венеричес ких болезней. — 2006. — № 4. — С. 29—31.
7. Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. — М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. — 490 с.