ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 2 (83)Психогенно обусловленные нарушения психической сферы в условиях чрезвычайных ситуаций
Назва статтi Психогенно обусловленные нарушения психической сферы в условиях чрезвычайных ситуаций
Автори Михайлов Борис Володимирович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 2 (83) Сторінки 71-75
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК Індекс ББК -
Анотацiя Подані сучасні дані щодо психогенних розладів, які спостерігаються під час і безпосередньо після надзвичайних ситуацій. Вони об'єднуються в 4 групи — непатологічні (фізіологічні) реакції, патологічні реакції, невротичні стани і реактивні психотичні стани. У віддаленому періоді у постраждалих розвиваються посттравматичні стресові розлади або хронічні зміни особистості внаслідок перенесеної катастрофи. Наведені сучасні дані щодо психотерапії і фармакотерапії цих розладів.
Ключовi слова реакція на стрес, невротичні стани, психотичні стани, психотерапія, фармакотерапія, екстрена медико-психологічна допомога
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Екстрена медико-психологічна допомога особам з гострими розладами психіки і поведінки психогенного походження (метод. рекомендації) / Михайлов Б. В., Зінченко О. М., Федак Б. С., Сарвір І. М. — Х., 2014. — 16 с.
2. Медико-психологічний супровід осіб з гострими розладами психіки і поведінки психогенного походження (метод.рекомендації) / Михайлов Б. В., Зінченко О. М., Федак Б. С., Сарвір І. М. — Х., 2014. — 28 с.
3. Михайлов Б. В. Психодинамическая психотерапия : клиническое руководство с основами современных направлений психотерапии / Б. В. Михайлов, М. П. Беро, Р. Краузе ; под ред. проф. Б. В. Михайлова, проф. М. П. Беро. — Донецк : Каштан, 2009. — С. 395—422.
4. Посттравматичні стресові розлади : навч. посібник / [Михай лов Б. В., Чугунов В. В., Казакова С. Є. та ін.] ; за заг. ред. проф. Б. В. Михайлова. — Х.: Око, 2013. — 224 с.
5. Програма медико-психологічної реабілітації (для постраждалого населення, осіб, які залучалися до виконання аварій- но-рятувальних робіт при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру, і рятувальників) : метод. рекомендації. — К. : МОЗ України, 2010. — 31 с.
6. Психоневрологические расстройства у лиц, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС: клин. пособие / [сост. Михайлов Б. В., Мищенко Т. С. Волошина Н. П., Здесенко И. В. и др.]. — Харьков : Око, 2006. — 40 с.
7. Психотерапия : учебник для врачей-интернов высших медицинских учебных заведений III—IV уровней аккредитации / [Б. В. Михайлов, С. И. Табачников, И. С. Витенко, В. В. Чугунов]. — Харьков : Око, 2002. — 768 с.
8. Смулевич А. Б. Депрессии в общей медицине. / А. Б. Смулевич. — М.: Мед. информац. агентство, 2002. — 252 с.
9. Behavioral therapy versus addiction counseling for cooccurring substance use and posttraumatic stress disorders / McGo vern M. P., Lambert-Harris C., Alterman A. I. [ et al.] // Journal of Dual Diagnosis. — 2011. — № 7. — Р. 207—227.