Том 26, випуск 4 (97), 2018

Рекомендовано до поширення в мережі Інтернет Вченою Радою ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (протокол № 15 від 12.12.2018 р)

ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
pdf.png Юр’єва Людмила Миколаївна
Шустерман Тамара Йосипівна
Вишніченко Сергій Іванович
Динаміка психічних та поведінкових розладів серед військовослужбовців Національної гвардії України (2014—2017 роки)
pdf.png Дубенко Андрій Євгенович
Смоланка Володимир Іванович
Сазонов Сергій Олександрович
Орос Михайло Михайлович
Грабар Василь Васильович
Бабкіна Юлія Андріївна
Колєснік Тетяна Миколаївна
Селюков Георгій Іванович
Психіатричні аспекти епілепсії за даними регістру епілепсії в Харківській та Закарпатській областях на 2017 рік
ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
pdf.png Мяловицька Олена Анатоліївна
Небор Ярослав Ярославович
Молекулярно-генетичні аспекти та роль гомоцистеїну у патоґенезі ішемічного інсульту у осіб молодого віку (огляд літератури)
МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Волошин-Гапонов Іван Константинович
Сєрікова Ольга Іванівна
Психические расстройства и их лечение у пациентов с болезнью Вильсона - Коновалова
pdf.png Кулик Олександр Васильович
Прикладна інформативність рутинної електроенцефалографії в динаміці відновлення свідомості в посткоматозному періоді тяжкої черепно-мозкової травми
pdf.png Літовченко Тетяна Анатоліївна
Літовченко Андрій Вікторович
Возможности нейропротекции при симптоматической эпилепсии
pdf.png Міщенко Владислав Миколайович
Бовт Юлія Вікторівна
Забродіна Людмила Петрівна
Міщенко Валерія Костянтинівна
Особенности нарушения структуры ночного сна у пациентов с болезнью мелких сосудов
pdf.png Перепада Ганна Вікторівна
Селезньова Софія Веніамінівна
Периферична нейропатія у хворих на псоріатичний артрит
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Дубовик Костянтин Володимирович
Марценковський Ігор Анатолійович
Порушення моторного розвитку у дітей з розладами аутистичного спектра
pdf.png Живілова Яна Сергіївна
Клініко-психопатологічна характеристика хворих на розлади психіки органічного походження, які перебувають на лікуванні в психіатричній лікарні з суворим наглядом
pdf.png Козерацька Олена Андріївна
Аналіз клінічних та соціально-демографічних факторів під час проведення судово-психіатричної експертизи осіб, які скоїли сексуальні злочини
pdf.png Колядко Світлана Петрівна
Малюта Ліана Володимирівна
Особливості клінічної картини шизофренії з депресивними порушеннями залежно від тривалості патологічного процесу
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Лінська Катерина Ігорівна
Хронометричний профіль хворих на депресію при використанні комп’ю терного варіанту шкали Цунга і його діагностичне значення
pdf.png Місюра Олексій Миколайович
Хайтович Микола Валентинович
Особливості інсомнії у підлітків із первинною артеріальною гіпертензією
pdf.png Мудренко Ірина Григорівна
Нейрофізіологічні предиктори суїцидального ризику у хворих з деменціями
pdf.png Наумов Валерій Леонідович
Схильність до аддиктивної поведінки учасників АТО з розладами адаптації, посттравматичними стресовими розладами та постстресовим розладом особистості
pdf.png Опря Євген Васильович
Соціально-адаптаційний потенціал хворих на шизофренію з серцево-судинними розладами
pdf.png Спіріна Ірина Дмитріївна
Тимофєєв Роман Миколайович
Шорніков Андрій Воломирович
Оптимізація скринінгу і діагностики деменції у літніх па цієн тів з урахуванням післятестової ймовірності захворювання
pdf.png Стеблюк Всеволод Володимирович
Проноза-Стеблюк Катерина Володимирівна
Травма та травматерапія: історія та сьогодення
pdf.png Федченко Вікторія Юріївна
Клініко-психопатологічні фактори формування, перебігу та виходу дистимії
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Панько Тамара Василівна
Каленська Галина Юріївна
Нові можливості терапії когнітивних та депресивних розладів при дисциркуляторній енцефалопатії
pdf.png Міщенко Владислав Миколайович
Реминяк Инна Вадимовна
Реминяк-Борзова Юлия Константиновна
Современные аспекты нейрореабилитации пациентов, перенесших мозговой инсульт
pdf.png Підкоритов Валерій Семенович
Сєрікова Ольга Іванівна
Скринник Ольга Вячеславівна
Український Сергій Олексійович
Байбарак Наталія Анатоліївна
Серікова Ольга Сергіївна
Клініко-типологічні особливості фармакорезистентних форм біполярного та шизоафективного розладів зі «змішаними» афективними проявами