ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 4 (97)Клініко-психопатологічна характеристика хворих на розлади психіки органічного походження, які перебувають на лікуванні в психіатричній лікарні з суворим наглядом
Назва статтi Клініко-психопатологічна характеристика хворих на розлади психіки органічного походження, які перебувають на лікуванні в психіатричній лікарні з суворим наглядом
Автори Живілова Яна Сергіївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 4 (97) Сторінки 45-47
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89 -02:616.831-001.31-036/.6:340.63-039.76 Індекс ББК -
Анотацiя У статті наведено дані щодо нозологічного та синдромологічного розподілу порушень психічної сфери органічного походження у хворих, що перебувають на лікуванні в психіатричній лікарні з суворим наглядом, надано їхню психосоціальну характеристику, структуру скоєних правопору- шень. Ці дані мають істотне значення для прогнозу як перебігу захворювання, так і можливої в подальшому проти правної поведінки таких пацієнтів, що зумовлює прогноз їх суспільної небезпеки. Встановлено наявність досить рівномірного розподілу негативних, продуктивних та аддиктивних провідних синдромів. Відповідно до отриманих результатів, побудована система медико-психологічного супроводу цих хворих в умовах психіатричної лікарні з суворим наглядом.
Ключовi слова розлади психіки органічного походження; розлади особистості і поведінки внаслідок хвороби, ушкодження та дисфункції головного мозку, або соматичної хвороби; лікарня з суворим наглядом; медико- психологічний супровід
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Михайлов Б. В. Стан і перспективи розвитку психотерапії і медичної психології в умовах реформування медичної галузі України // Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25, вип. 1 (90). С. 25—28.
2. Войтенко Р. М. Актуальные проблемы медико-социальной экспертизы и реабилитации при психических болезнях. СПб., 2003. 382 с.
3. Марута Н. А., Панько Т. В. Особенности диагностики и терапии тревожных расстройств невротического и органического генеза // Український вісник психоневрології. 2013. Т. 21, вип. 1 (74). С. 75—82.
4. Субаєва К. Р. Психопатологічні особливості афективних розладів у осуджених чоловіків молодого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 19.00.14 / К. Р. Субаєва. Х., 2014. 20 с.
5. Карлинг П. Дж. Возвращение в сообщество. Построение систем поддержки для людей с психиатрической инвалидностью / пер. с англ. Киев : Сфера, 2001. 418 с.
6. Практикум по психологии состояний : учебное пособие / под ред. проф. А. О. Прохорова. СПб. : Речь, 2004. 480 с.
7. Кабанов М. М. Реабилитация в контексте психиатрии // Медицинские исследования. 2001. Т. 1, вып. 1. С. 9—10.
8. Психотерапия : [учебник для врачей-интернов высших медицинских учебных заведений III—IV уровней аккредитации] / Б. В. Михайлов, С. И. Табачников, И. С. Витенко, В. В. Чугунов. Харьков : Око, 2002. 768 с.
9. Энтони В., Коэн М., Фаркас М. Психиатрическая реабилитация. Киев : Сфера, 2001. 278 с. 10. Психологи чес кие тесты для профессионалов / авт.-сост. Н. Ф. Гребень. Минск : Соврем. шк., 2007. 496 с. 11. Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа и распо- знавания патологи чес ких процессов. М. : Медицина, 1978. 294 с. 12. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статисти чес кие методы в медико-биологи чес ких исследованиях с использова- нием Еxcеl. Киев : «Моріон», 2000. 320 с.