ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 4 (97)Клініко-психопатологічні фактори формування, перебігу та виходу дистимії
Назва статтi Клініко-психопатологічні фактори формування, перебігу та виходу дистимії
Автори Федченко Вікторія Юріївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 4 (97) Сторінки 86-90
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.9-036 Індекс ББК -
Анотацiя В статті викладені результати визначення клініко-психопатологічних та анамнестичних особливостей дистимії, що мають прогностичну значущість для діагностики та терапії цих станів. Встановлені зв’язки між маніфестацією дистимії та віком початку, а також виходом розладу, вплив маніфестації та віку початку розладу на структуру клінічної симптоматики. Виокремлені провідні синдромокомплекси, які притаманні дистимії з ендогенною та психогенною маніфестацією, що доцільно враховувати для розроблення персоніфікованих терапевтичних та реабілітаційних за- ходів під час надання спеціалізованої психіатричної допомоги.
Ключовi слова дистимія, фактори формування, перебігу, виходу
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Марута Н. О., Жупанова Д. О. Клініко-психологічні особливості хворих на депресію з різним рівнем медикаментозного комплаєнсу (діагностика і корекція) // Український вісник психо- неврології. 2016. Т. 24, вип. 1 (86). С. 5—11.
2. Нейротрофічна терапія депресій: можливості та перспективи / Н. О. Марута, І. О. Явдак, О. С. Череднякова, О. С. Марута // Там само. 2014. Т. 22, вип. 2 (80). С. 96—103.
3. Risk factors for treatment resistance in unipolar depression: A systematic review / D. Bennabi, B. Aouizerate, W. El-Hage [et al.] // J. Affect. Disord. 2015. Vol. 171. P. 137—141. DOI: 10.1016/j. jad.2014.09.020.
4. Functional recovery in patients with major depressive disorder (MDD) — the role of cognitive symptoms in real life clinical practice / I. Gkolia, A. Galanopoulos, I. Michopoulos [et al.] // European Neuropsychopharmacology. 2017. Vol. 27, Suppl. 4. P. S862. DOI: https://doi.org/10.1016/S0924-977X(17)31547-X.
5. Changes of cognitive function in mild cognitive impairment with depression after the treatment of depressive symptoms / C. Han, S. H. Kim, S. Yoon [et al.] // European Neuropsychopharmacology. 2017. Vol. 27, Suppl. 4. P. S786. DOI: https://doi.org/10.1016/S0924- 977X(17)31430-X.
6. Improving Major Depressive Episode Assessment: A New Tool Developed by Formal Psychological Assessment / F. Serra, A. Spoto, M. Ghisi, G. Vidotto // J. Frontiers in Psychology. 2017. Vol. 8. Article 214. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.00214.
7. Richelson E. Multi-modality: a new approach for the treatment of major depressive disorder // Int. J. Neuropsychopharmacol. 2013. Vol. 16, No. 6. P. 1433—1442. DOI: 10.1017/S1461145712001605.
8. Richardson K., Barkham М. Recovery from depression: a systematic review of perceptions and associated factors // J Ment Health. 2017. Sep 6. P. 1—13. DOI: 10.1080/09638237.2017.1370629
9. Смулевич, А. Б. Депрессии при сомати чес ких и психи чес ких заболеваниях // М.: Медицинское информационное агентство, 2003. 209 с.
10. Busner, J., Targum S. D. The clinical global impressions scale: applying a research tool in clinical practice // Psychiatry (Edgmont). 2007. 4(7). P. 28—37. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/20526405.