ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 4 (97)Клініко-типологічні особливості фармакорезистентних форм біполярного та шизоафективного розладів зі «змішаними» афективними проявами
Назва статтi Клініко-типологічні особливості фармакорезистентних форм біполярного та шизоафективного розладів зі «змішаними» афективними проявами
Автори Підкоритов Валерій Семенович
Сєрікова Ольга Іванівна
Скринник Ольга Вячеславівна
Український Сергій Олексійович
Байбарак Наталія Анатоліївна
Серікова Ольга Сергіївна
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 4 (97) Сторінки 104-108
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8-07-036.6 Індекс ББК -
Анотацiя В статті проведений порівняльний аналіз сучасних особливостей клініко-типологічної структури фармакорезистентних форм змішаної афективної симптоматики при біполярному афективному розладі (БАР) та шизоафективному розладі (ШАР). Статистично вірогідної різниці в тривалості ремісії в обох групах не спостерігалося, а загострення були вірогідно довшими при ШАР. Було виокремлено три основ них клінічних типи: дисфорична манія, депресія з ідеаторним та мотор- ним збудженням, іронічна депресія. Найчастіше спостерігалася дисфорична манія (52,0 % при БАР та 48,0 % при ШАР). Афективна симптоматика, згідно з показниками психометричних шкал, в обох групах мала схожі тенденції, однак у пацієнтів із змішаним епізодом БАР була вірогідно більш вираженою внаслідок психомоторного й мовного збудження. Структура психопатологічних синдромокомплексів була нерівномірною, залежала не тільки від полюса основного афективного синдрому, а й від додаткових симптомів протилежного полюса. Особливості клінічних проявів та перебігу змішаних форм БАР та ШАР мають бути враховані під час призначення пацієнтам терапії та оцінювання соціально-трудового прогнозу.
Ключовi слова біполярний афективний розлад, шизоафективний розлад, фармакорезистентність, клініка
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Марута Н. А. Диагностика биполярного аффективного расстройства // НейроNews. 2011. № 4 (31). С. 35—42.
2. Distinct seasonality of depressive episodes differentiates unipolar depressive patients with and without depressive mixed states / T. Sato, R. Bottlender, M. Sievers, H. Möller // Journal of Affective Disorders. 2006. Vol. 90, № 1. P. 1—5. DOI: 10.1016/j.jad.2005.09.009.
3. Benazzi, F. Which could be a clinically useful definition of depressive mixed state? // Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry. 2002. Vol. 26. P. 1105—1111. URL : https://doi. org/10.1016/S0278-5846(02)00244-0.
4. Копейко Г. И. Смешанные аффективные состояния в юношеском возрасте (исторический аспект, современное состояние проблемы, психопатология) // Журнал невропатологии и психиат- рии. 2011. Т. 111. № 10. С. 4—11.
5. Targum S. D. and Nierenberg A. The Complexity of "Mixed" Depression: A Common Clinical Presentation // Innovations in Clinical Neuroscience. 2011. Vol. 8. № 6. P. 38—42.
6. Ремиссии при аффективных заболеваниях: эпидемиология, психопатология, клини чес кий и социальный прогноз, вторичная профилактика / А. Б. Смулевич, А. В. Андрющенко, Д. В. Романов, Н. В. Захарова // Журнал неврологии и психиатрии. 2014. № 3. C. 4—13.
7. McElroy S. Understanding the Complexity of Bipolar Mixed Episodes // The Journal of Clinical Psychiatry. 2008. Vol. 69(2). P. 106—112. DOI: 10.4088/JCP.0208e06.
8. Cassidy F., Carroll B. J. The clinical epidemiology of pure and mixed manic episodes // Bipolar Disorders. 2013. № 1. P. 35—40.
9. Benazzi F., Koukopoulos A., Akiskal H. S. Toward a validation of a new definition of agitated depression as a bipolar mixed state (mixed depression) // European Psychiatry. 2004. Vol. 19(2). P. 85—90. URL : https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2003.09.008.
10. The Koukopoulos Mixed Depression Rating Scale (KMDRS): An International Mood Network (IMN) validation study of a new mixed mood rating scale // G. Sania, P. A. Vöhringerb, S. A. Barroilhetb, [et al.] // Journal of Affective Disorders. 2018. Vol. 232. P. 9—16. DOI: 10.1016/j.jad.2018.01.025.
11. Vieta E., Valentí M. Mixed states in DSM-5: Implications for clinical care, education, and research // Journal of Affective Disorders. 2013. Vol. 148. P. 28—36. DOI: 10.1016/j.jad.2013.03.007.
12. Шкалы для оценки синдромов и симптомов в психиатрии // Здоров’я України. 2001. № 2. С. 62.
13. Подкорытов В. С., Чайка Ю. Ю. Депрессии. Современная терапия. Харьков : Торнадо, 2003. 350 с.
14. A new integrated negative symptom structure of the positive and negative syndrome scale (PANSS) in schizophrenia using item response analysis / Khan A., Lindenmayer J. P., Opler M. G. A. [et al.] // Schizophrenia Research. 2013. Vol. 150, № 1. P. 185—196. DOI:10.1016/j.schres.2013.07.007.
15. Ассанович М. В. Клинические шкалы оценки негативного синдрома при шизофрении // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. 2017. № 1. С. 27—31.
16. Evidence-based options for treatment-resistant adult bipolar disorder patients / S. H. Poon, K. Sim, M. Y. Sum [et al.] // Bipolar Disorder. 2012. Vol. 4(6). P. 573—584. DOI: 10.1111/j.1399-5618.2012.01042.x.