ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 4 (97)Хронометричний профіль хворих на депресію при використанні комп’ю терного варіанту шкали Цунга і його діагностичне значення
Назва статтi Хронометричний профіль хворих на депресію при використанні комп’ю терного варіанту шкали Цунга і його діагностичне значення
Автори Марута Наталія Олександрівна
Лінська Катерина Ігорівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 4 (97) Сторінки 57-65
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.4:612.821.1 Індекс ББК -
Анотацiя Мета роботи — визначення хронометричного профілю хворих із депресією при використанні шкали Zung і оцінка його діагностичного значення на різних етапах лікування. Обстежено 97 хворих на депресію (основ на група), середнім віком 40,94 ± 1,25 років (серед них 51 особа з діагнозом «депресивний епізод» (F32 за МКХ-10) і 46 осіб з діагнозом «рекурентний депресивний розлад» (F33 за МКХ-10); а також 64 практично здорові особи, середнім віком 41,21 ± 1,21 років (контрольна група). В роботі використовували клініко- психопатологічний, психометричний (шкали HDRS, MADRS та Zung), а також психофізіологічний методи з викорис- танням програмно-апаратного комплексу «Реоком-стрес» (виробник «ХАІ- Медика», м. Харків, Україна), з функцією реєстрації часу відповіді на запитання. Всі описані методи протягом дослідження застосовували двічі, з інтервалом в 17—19 діб. Показано, що під час обстеження № 1 середній час реакції на запитання шкали Zung у хворих був в 1,53 раза більшим ніж у здорових, а під час обстеження № 2 — вже в 1,82 раза більшим ніж у здорових. Доведено, що час реакції на запитання шкали Zung є інформативним інструментом для оцінення якості ліку- вання хворих із депресіями, особливо на етапі їхньої реконвалесценції.
Ключовi слова депресія, оцінка якості лікування, шкала Zung, хронометрія, час реакції
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. World Health Day 2017 — Depression: Let’s talk // Fact sheet — 02/2017. URL : http://www.searo.who.int/entity/world_ health_day/2017/en/.
2. Марута Н. А. Стан надання та перспективи розвитку психіатричної допомоги в Україні // Архів психіатрії. 2011. Т. 17, № 3 (66). С. 5—9.
3. Мішиєв В. Д. Сучасні депресивні розлади. Львів : Вид- во Мс, 2004. 208 с.
4. Юрьева Л. Н. Клиническая суицидология (монография). Днепропетровск : «Пороги», 2006. 472 с.
5. Cross-cultural equivalence of the Beck Depression Inventory: A five-country analysis from the ODIN study / Nuevo R., Dunn G., Dowrick C. [et al.] // J Affect Disord. 2009; 114: 156—162. DOI: 10.1016/j.jad.2008.06.021.
6. Iwata N., Buka S. Race/ethnicity and depressive symptoms: A crosscultural/ethnic comparison among university students in East Asia, North and South America // Soc Sci Med. 2002; 55: 2243—2252.
7. Gilbody S., Sheldon T., Wessely S. Should we screen for depression? // BMJ. 2006; 332: 1027—1030. DOI: 10.1136/bmj.332.7548.1027.
8. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) / American Psychiatric Association. Arlington, VA : American Psychiatric Publishing, 2013. 992 p.
9. Ильин Е. П. Эмоции и чувства. СПб.: Питер, 2001. 752 с.
10. Jensen A. R. Clocking the mind: mental chronometry and individual differences // Elsevier Science. 2006. P. 286.
11. Чуркин А. А., Мартюшов А. Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии. М.: «Триада-Х», 2002. 232 с.
12. Hamilton, M. A rating scale for depression // J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1960. Vol. 23. P. 56—62.
13. Montgomery S. A., Asberg M. A new depression scale designed to be sensitive to change // Br J Psychiatry. 1979; 134: 382—389.
14. Zung, W. W. A self-rating depression scale // Archives of General Psychiatry. 1965. № 12. P. 63—70.
15. Смулевич А. Б. Депрессии в общей медицине : руководство для врачей. М.: Медицинское информационное агентство, 2001. 782 с.
16. Науково-технічний центр радіоелектронного медичного обладнання і технологій «ХАІ-Медика». Полиграф РЕОКОМ СТРЕСС. URL : https://hai-medika.prom.ua/p358078095-poligrafreokom- stress.html.
17. Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа и распознавания патологических процессов. М.: Медицина, 1978. 294 с.
18. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статисти чес кие методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. Киев : «Моріон». 2000. 320 с.