ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 4 (97)Травма та травматерапія: історія та сьогодення
Назва статтi Травма та травматерапія: історія та сьогодення
Автори Стеблюк Всеволод Володимирович
Проноза-Стеблюк Катерина Володимирівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 4 (97) Сторінки 82-86
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 159.98, 159.972 Індекс ББК -
Анотацiя Стаття присвячена історії розвитку вчення про психотравму та поєднані з нею розлади здоров’я, а також сучасним методам психотерапії, що застосовують для лікування та реабілітації пацієнтів з наслідками психотравматичних подій. Вчення про травму бере свій початок з робіт німецького невролога Альберта Ойленбурга, а сам термін і одна з перших теорій травматичного неврозу належать Герману Оппенгейму. Чималий внесок у розвиток наукових теорій та практики психотерапії привнесли роботи Жан-Мартена Шарко, П'єра Жане. Еміль Вільгельм Магнус Георг Крепелін дав опис неврозу переляку (гострого стресового розладу) і травматичного неврозу. Зиґмунд Фрейд взяв в фокус уваги власне процес травматизації, а також умови, при яких вона відбувається. Девід Ідер 1916 року першим адаптував до воєнних розладів теорію Фрейда про неврози, Рой Грінкер і Джон Шпігель досліджували «військовий невроз» під час Другої світової війни. Уолтер Меннінгер в США, Уілфред Біон і його колеги в Англії виявили важливість групової психотерапії і лікування в «терапевтичних спільнотах» пацієнтів, травмованих війною. На сьогодні найбільш ефективно використовують такі методики травматерапії: CBT — Cognitive Behavioral Therapy — Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ), різновид КПТ — Травма-фокусована КПТ (ТФ КПТ), яку найчастіше використовують у роботі з пост травматичним стресовим розладом. У ТФ КПТ є багато різних підвидів (Імагінативна експозиція, Когнітивна процесуалізація тощо). Також доведено ефективними є Модель лікування травми SEE FAR CBT, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reproces sing), Триступенева модель лікування психотравм за JANET.
Ключовi слова психотравма, травматичний невроз, травма-фокусована психотерапія, когнітивно-поведінкова терапія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Diseases of the Nervous System. A Text-book for Students and Practitioners of Medicine / By H. Oppenheim, Professor of the University of Berlin // JAMA. 1904; XLII(12): 787. DOI:10.1001/ jama.1904.02490570041032.
2. 10 великих учеников Шарко. URL : https://med-history. livejournal.com/74666.html.
3. Пьер Жане. Психический автоматизм. Экспериментальное исследование низших форм психи чес кой деятельности человека. СПб.: Наука, 2009. 500 с. (Серия «Психология сознания»).
4. Введение в психиатрическую клинику / Э. Крепелин ; пер. с нем. 3-е изд. М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 493 с. (Серия «Классика и современность. Психиатрия»).
5. Фрейд З. Исследования истерии // Собр. соч. в 26 томах, Т. 1. СПб. : Восточно-европейский институт психоанализа, 2005.
6. Федунина Н. Ю. Бурмистрова Е. В. Психическая травма. К истории вопроса // Журнал практи чес кой психологии и психоанализа. 2014. № 1. URL : http://psyjournal.ru/articles/ psihicheskaya-travma-k-istorii-voprosa.
7. Abram Kardiner. The Traumatic Neuroses of War National Academies, 1941. Р. 258.
8. Dr. Grinker Roy R., Spiegel John Paul. Men Under Stress. Philadelphia, PA: Blakiston Company, 1945. Р. 484.
9. Генри Кристал при содействии Джона X. Кристала. Интеграция и самоисцеление. Аффект, травма и алекситимия. М. : Институт общегуманитарных исследований, 2006. 800 с. (Серия: «Теория и практика психоанализа»).
10. PTSD: National Center for PTSD. URL : https://www.ptsd.va.gov.
11. Resick P. A., Nishith P., Weaver T. L. A comparison of cognitiveprocessing therapy with prolonged exposure and a waiting condition for the treatment of chronic posttraumatic stress disorder in female rape victims // J Consult Clin Psychol. 2002 Aug; 70(4): 867—79.
12. Соціально-психологічна підтримка адаптації ветеранів : посібник для ведучих груп / Горбунова В. В., Карачевський А. Б., Климчук В. О. [та ін.]. Retviewed from https://drive.google.com/ file/d/0B-PggjsiGlEgX3A5UGdCenlPekU/view.
13. Paula Domenici Military Patients: Recommendations for Treating Service Members // The national register report. 2016. Retviewed from https://www.nationalregister.org/pub/the-nationalregister- report-pub/the-register-report-fall-2016/military-patientsrecommendations- for-treating-service-members/.
14. Cognitive-behavioral Therapy for Late-life Anxiety: Similarities and Differences between Veteran and Community Participants / Terri L. Barrera, Jeffrey A. Cully, Amber B. Amspoker [et al.] // J Anxiety Disorders. 2015. 33: 72—80. DOI: 10.1016/j.janxdis.2015.04.005.
15. Najavits L. M. Psychosocial treatments for posttraumatic stress disorder. In: A guide to treatments that work. New York, NY : Oxford University Press; 2007. P. 513—29.
16. Hundt N. E., Barrera T. L., Robinson A., Cully J. A. A Systematic Review of Cognitive Behavioral Therapy for Depression in Veterans // Military Medicine. 2014. 179, 9: 942. DOI: 10.7205/ MILMED-D-14-00128.
17. Preliminary study of a new integrative approach in treating post-traumatic stress disorder: SEE FAR CBT / Mooli Lahad, Moshe Farhi, Dmitry Leykin, Nira Kaplansky // The Arts in Psychotherapy. 2010. 37(5): 391—399. DOI: 10.1016/j.aip.2010.07.003}.
18. Albright D. L., Thyer B. Does EMDR reduce post-traumatic stress disorder symptomatology in combat veterans? // Behavioral Interventions. 2010; 25(1): 1—19. DOI: 10.1002/bin.295.
19. Блінов О. А. Психологія бойової психічної травми : моно- графія. К. : Талком, 2016. 246 с.
20. Practice Guideline for the Treatment of Patients With Acute Stress Disorder and Posttraumatic Stress Disorder / Ursano R. J., Bell C., Eth S. [et al.] // Am J Psychiatry. 2004 Nov; 161(11 Suppl): 3—31. Практичне керівництво по лікуванню пацієнтів з гострою реакцією на стрес та посттравматичним стресовим розладом / пер. з англ. здійснено волонтерами Психологічної служби Майдану, наук. ред. Катерина Явна. 2014. С. 39, 63. URL : https://www.ncbi. nlm.nih.gov/pubmed/15617511.
21. Guidelines. Summarising clinical guidelines for primary care (PTSD guideline, 2004, 2011, 2014). URL : www.nice.co.uk.