Том 21, випуск 1(74), 2013

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Василовський Віталій Вадимович
Черненко Максим Євгенович
Вплив інфекційного фактору на стан гематоенцефалічного бар'єру у хворих на розсіяний склероз
pdf.png Волошин-Гапонов Іван Константинович
Особливості вмісту тау-протеїну у сироватці крові хворих на гепатоцеребральну дегенерацію
pdf.png Дубенко Андрій Євгенович
Калашников В. Й.
Тягнирядко А. К.
Вплив методів постізометричної релаксації на стан церебральної артеріальної гемодинаміки у вертебробазилярному басейні у хворих молодого віку з нестабільністю шийного відділу хребта
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Бокатуєва Вікторія Василівна
Лебединець Володимир Васильович
Особливості структурно-функціональних змін головного мозку у хворих з фатальними кардіоемболічними інсультами
pdf.png Мяловицька Олена Анатоліївна
Дідкова Юлія Петрівна
Сучасні аспекти епідеміології, патогенезу та лікування мігрені (Оглядова стаття)
pdf.png Сальникова Владлена Вікторівна
Особливості перебігу симптоматичної парціальної епілепсії у дітей різних вікових груп
pdf.png Ходаківський О. А.
Черешнюк І. Л.
Дослідження впливу похідного адамантану адемолу на фрагментацію ДНК ядер нейронів лобних часток кори за ішемії-реперфузії головного мозку у щурів
pdf.png Яворська Валентина Олексіївна
Черненко Інна Іванівна
Федченко Ю. Г.
Бондар Оксана Борисівна
Бондар Б. Є.
Зміни у кровопостачанні у хворих, що перенесли бойову черепно-мозкову травму різного ступеня важкості
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Абдряхімова Цира Борисівна
Порівняльний аналіз наявності і вираженості основних клініко-психопатологічних феноменів непсихотичних психіч- них розладів у осіб зі втратою зору травматичного ґенезу за даними суб’єктивної ї об’єктивної оцінки
pdf.png Брюханов О. В.
Оптимізація ресоціалізації пацієнтів з психічною залежністю від психоактивних речовин на фоні використання антидепресанту Триттіко (тразодон)
pdf.png Галацан О. В.
Шаповалов Валентин Валерійович
Омельченко В. О.
Розробка організаційних заходів на виконання концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом психоактивних речовин на регіональному рівні на засадах медичного і фармацевтичного права
pdf.png Діхтяр А. Ю.
Медичне обслуговування населення похилого та старечого віку з розладами психіки та поведінки: організація та задоволеність
pdf.png Лобойко Л. І.
Динаміка стану психоемоційної сфери жінок в післяпологовому періоді в контексті адаптації системи «мати — дитина»
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Панько Тамара Василівна
Особливості діагностики та терапії тривожних розладів невротичного та органічного ґенезу
pdf.png Ніканорова Юлія Валеріївна
Особливості клініко-психопатологічної структури тривожних розладів з суїцидальною поведінкою
pdf.png Омелянович В. Ю.
Гендерні особливості впливу алекситимії на структуру механізмів психологічного захисту та копінг-поведінки у працівників органів внутрішніх справ з порушеннями психічної адаптації
pdf.png Піонтковська Оксана Володимирівна
Стан психічного здоров’я батьків дітей з онкологічною патологією
pdf.png Романів О.П.
Хаустова Олена Олександрівна
Комбінована дія тразодону як фактор підвищення терапевтичної ефективності при лікуванні депресивних та тривожно-депресивних розладів у порівнянні з препаратами групи СІЗЗС
pdf.png Шиндер В.В.
Порівняльна характеристика соматостатевого розвитку подружніх пар, в яких чоловік хворіє на епілепсію та має місце сексуальна дисгармонія
pdf.png Юр’єва Людмила Миколаївна
Вишніченко Сергій Іванович
Акцентуації особистості у працівників органів внутрішніх справ з непсихотичними психічними розладами
pdf.png Явдак Ірина Олександрівна
Терапевтичні можливості використання рослинних антидепресантів в лікуванні депресивних розладів
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Бурчинський Сергій Георгійович
Мелатонін та його можливості в неврологічній практиці
pdf.png Дьоміна Є.В.
Розкладка А.І.
Журавльов А.С.
Результати лікування осіб, які піддались тривалим звуковим навантаженням (плеєри)