ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 1(74)Акцентуації особистості у працівників органів внутрішніх справ з непсихотичними психічними розладами
Назва статтi Акцентуації особистості у працівників органів внутрішніх справ з непсихотичними психічними розладами
Автори Юр’єва Людмила Миколаївна
Вишніченко Сергій Іванович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 1(74) Сторінки 103-106
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616. 89-008.441.44 Індекс ББК -
Анотацiя У статті описані різні типи акцентуацій характеру, їхня поширеність, взаємозв'язок акцентуації особистості і клінічних груп (психічно здорові, з синдромом вигоряння і непсихотичними психічними розладами) у працівників органів внутрішніх справ.
Ключовi слова акцентуації особистості, психічні непсихотичні розлади, співробітники органів внутрішніх справ
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Боев И. В. Символдрама: коррекция личностных и пове- денческих нарушений : монография / И. В. Боев, Я. Л. Обухов. — Ставрополь: Сервисшкола, 2009. — 167 с.
2. Гичун В. С. Акцентуации характера у военнослужащих внутренних войск МВД Украины с аутоагрессивным поведением / В. С. Гичун // Архів психіатрії. — 2003. — Т. 9. — № 4 (35). — С. 27—29.
3. Гічун В. С. Аутоагресивна поведінка у військовослужбовців внутрішніх військ МВС України (причини, механізми, профілактика) : дис. на здобуття наукового ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.06 — «Психіатрія» / В. С. Гічун ; Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України. — Харків, 2007.
4. Леонгард К. Акцентуированные личности : пер. с нем. / К. Леонгард. — Киев: «Вища школа», 1989. — 375 с.
5. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учебное пособие / Д. Я. Райгородский. — Самара: Издательский Дом «Бахрах», 1998. — С. 161—169.
6. Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA / О. Ю. Реброва. — М.: Медиа Сфера, 2002. — 312 с.
7. Юрьева Л. Н. Клиническая суицидология : монография. — Днепропетровск: Пороги, 2006. — 472 с.