ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 1(74)Порівняльна характеристика соматостатевого розвитку подружніх пар, в яких чоловік хворіє на епілепсію та має місце сексуальна дисгармонія
Назва статтi Порівняльна характеристика соматостатевого розвитку подружніх пар, в яких чоловік хворіє на епілепсію та має місце сексуальна дисгармонія
Автори Шиндер В.В.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 1(74) Сторінки 100-103
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.853-055.1:616.69 Індекс ББК -
Анотацiя Досліджено 58 подружніх пар, в яких чоловік хворіє на епілепсію. Визначені причини виникнення та особливості перебігу сексуальної дисгармонії в таких сім’ях. Встановлено, що їхнім підґрунтям є багатофакторний етіопатогенез. Особливості темпу соматосексуального розвитку в чоловіка з епілепсією та його дружини впливають на характер їхньої сексуальності. Відхилення в соматосексуальному розвитку можуть поглиблювати сексуальну дезадаптацію в них.
Ключовi слова подружня пара, соматостатевий розвиток, сек суальна дисгармонія, епілепсія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Литовченко Т. А. Эпилепсия: терминология, эпидемиоло- гия, классификация, этиология, патогенез / Т. А. Литовченко // НейроNews. — 2010. — № 2 (21). — С. 27—33.
2. Міщенко Т. С. Епідеміологія неврологічних захворю- вань в Україні / Т. С. Міщенко // Там само. — 2008. — № 3. — С. 76—78.
3. Калинин В. В. Психические расстройства при эпилепсии и их коррекция препаратом ламотриджин / В. В. Калинин // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. Приложение: Эпилепсия. — 2008. — № 2. — С. 85—90.
4. Калинин В. В. Изменения личности и мнестико-интел- лек туальный дефект у больных эпилепсией // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2004. — Т. 104, № 2. — С. 64—73.
5. Харитонов В. И. Эпилепсия и коморбидные психические расстройства / В. И. Харитонов // НейроNews. — 2009. — № 8 (19). — С. 13—15.
6. Психотропные и когнитивные эффекты топирамата при лечении больных эпилепсией / [В. В. Калинин, Е. В. Железнова, Л. В. Соколова, А. А. Земляная] // Журнал неврологии и психиат- рии им. С. С. Корсакова. Приложение: Эпилепсия. — 2008. — № 2. — С. 78—84.
7. Стрельникова И. Н. Оценка риска аутоагрессивных действий у больных эпилепсией с коморбидными депрессивными расстройствами / И. Н. Стрельникова // Український вісник психоневрології. — 2008. — Т. 16, вип. 1 (54). — 90 с.
8. Марченко В. Г. Сексуальные расстройства при эпилепсии у женщин и принципы их коррекции / В. Г. Марченко // Международ ный медицинский журнал. — 2002. — Т. 8, № 4. — С. 63—65.
9. Kanner, A. M. Depression in epilepsy: prevalence, clinical semiology, pathogenic mechanisms, and treatment / A. M. Kanner // Biol. Psychiatry. — 2003. — № 54. — P. 388—398.
10. Кришталь В. В. Сексология в 4-х частях / В. В. Кришталь, С. Р. Григорян. — Харьков: Академия сексологических исследований, 1999. — С. 801—804.
11. Кибрик Н. Д. Эпилепсия и сексуальные дисфункции / Н. Д. Кибрик А. В. Калинина // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2009. — Т. 11, вып. 2. — С. 58—64.