ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 1(74)Терапевтичні можливості використання рослинних антидепресантів в лікуванні депресивних розладів
Назва статтi Терапевтичні можливості використання рослинних антидепресантів в лікуванні депресивних розладів
Автори Явдак Ірина Олександрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 1(74) Сторінки 106-112
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.4-08:615.214.32 Індекс ББК -
Анотацiя З метою оцінки терапевтичної ефективності препарату Лайф 900 обстежено 33 пацієнти з діагнозом «Депресивний епізод» легкого і помірного ступеня тяжкості (F 32.0 і F 32.1 за МКХ-10). Ефективність лікування оцінювали на підставі динаміки вираженості характерних суб'єктивних скарг пацієнтів і зниження вираженості клінічних проявів депресії за даними нейропсихологічного тестування вираженості депресії за шкалою Гамільтона (HDRS). Встановлено, що 6-тижневий курс лікування препаратом Лайф 900 у більшості пацієнтів веде до значного зниження вираженості основних клінічних проявів депресії, істотно зменшує кількісну вираженість показників депресії за шка- лою Гамільтона. Лайф 900 позитивно впливає на показники активності, зменшує прояви тривоги і соматичні компоненти тривоги, справляє гармонізуючу дію на нічний сон.
Ключовi слова депресивні розлади, лікування, антидепресант, Лайф 900.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Александровский Ю. А. Психиатрия и психофармако- тера пия / Ю. А. Александровский. — М.:. ГЭОТАР-Медиа, 2003. — 427 с.
2. Бензин Д. В. Суицидальное поведение при депрессии в рамках расстройств настроения и личностных расстройств (анализ, психофармокологическая коррекция) / Д. В. Бензин // Журнал неврологии и психиатрии им.С. С. Корсакова. — 2002. — Т. 102, № 9. — С. 15—19.
3. Современные проблемы психосоматической и сомато- психиатрической медицины / [Битенский В. С., Мельник Э. В., Пахмурный В. А., Чернова Т. М.] // Таврический журнал пси- хиатрии. — Т. 7. — № 1 (22). — 2003. — С. 32—34.
4. Ветроградова О. П. Депрессия как общемедицинская проблема / О. П. Ветроградова // Медицина для всех. — 1997. — № 2. — С. 2—9.
5. Вовин Р. Я. Применение гелариума в лечении депрес- сивных расстройств / Р. Я. Вовин, М. Г. Янушко, М. Ю. Шипилин // Психиатрия и психофармакотерапия. — 2002. — Т. 4. — № 1. — С. 22—25.
6. Клинические испытания лекарств / под ред. В. И. Мальцева, Т. К. Ефимцевой, Ф. Б. Белоусова, В. Н. Коваленко. — Киев, 2002. — 350 с.
7. Марута Н. О. Стан надання та перспективи розвитку психіатричної допомоги в Україні / Н. О. Марута // Архів пси- хіатрії. — 2011. — Т. 17, 3 (66).
8. Масштаб неврологических и психиатрических проблем в последнем десятилетии ХХ века и тенденции их будущего развития в свете статистико-эпидемиологических данных ВОЗ // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 1999. — Т. 99, № 9. — С. 46—47.
9. Напрєєнко О. К. Депресії та тривога в загальномедичній практиці (соціальні, діагностичні та лікувально-профілактичні аспекти / О. К. Напрєєнко // Вісник психіатрії та психофармако- терапії. — 2002. — № 1. — С. 7—12.
10. Орловская Д. Д. Психиатрия в ХХІ веке / Орловская Д. Д., Жариков Н. М., Тиганов А. С. // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — Т. 102, № 6. — 2002. — С. 9—14.
11. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / [В. Д. Балин, В. К. Гайда, В. К. Гербачевский и др.]; под общей ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева. — 2-е изд., доп. и перераб. — СПб.: Питер, 2003. — 560 с.
12. Психотропные средства в общемедицинской практике // Кремлевская медицина. Клинический вестник. — 2001. — № 3. — С. 57—62.
13. Табачніков С. І. Роль і місце соціальної психіатрії у су- часному суспільстві / С. І. Табачніков // Новости медицины и фармации. — 2002. — № 19—20. — С. 20.
14. Gastpar M. Comparative efficacy and safety of a once-daily dosage of hypericum extract STW3-V1 and citalopram in patients with moderate depression: a double-blind, randomized, multicenter, placebo-controlled study / Gastpar M., Singel A., Zeller K. // Pharma co psychiatry. — 2006; 39: 66—75.
15. Conceptualization and rationale for consensus definitions of terms in major depressive disorder: remission, recovery, relapse, and recurrence / [Frank E. Prien RF, Jarrett RB, et al.] // Archives of General Psychiatry. — 1991. — 48: 851—855.
16. Mazo G. J. // Eur Neuropsychopharmacology. — 2000; 10 (Suppl. 2): 48.
17. World Health Organization. The global burden of disease: 2004 update. 2008.