ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 1(74)Комбінована дія тразодону як фактор підвищення терапевтичної ефективності при лікуванні депресивних та тривожно-депресивних розладів у порівнянні з препаратами групи СІЗЗС
Назва статтi Комбінована дія тразодону як фактор підвищення терапевтичної ефективності при лікуванні депресивних та тривожно-депресивних розладів у порівнянні з препаратами групи СІЗЗС
Автори Романів О.П.
Хаустова Олена Олександрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 1(74) Сторінки 95-100
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.4:615.214 Індекс ББК -
Анотацiя У статті наведено опис досвіду застосування препарату тразодону (тріттіко) в умовах психіатричного стаціонару та амбулаторно в лікуванні депресивних та тривожно-депресивних розладів. Ріст захворюваності та швидке прогресуюче зниження якості життя хворих з цими захворюваннями потребують пошуку нових терапевтичних можливостей, виявлення слабких та сильних сторін сучасних антидепресантів. Наведено досвід клінічного порівняння препаратів групи СІЗЗС та тразодону, їх впливу на якість життя пацієнтів, швидкість настання терапевтичного ефекту та спектри дії. За допомогою клінічних опитувальників (шкала депресії Гамільтона (HAM-D, 17 пунктів); шкала Монтгомері — Асберга (MADRS); шкала оцінки тяжкості суїциду колумбійського університету (C-SSRS) та шкала оцінки якості рівня життя за Чабаном О. С., Хаустовою О. О.) описано динаміку терапії та додаткові точки опори для лікаря-психіатра в плані прихильності пацієнтів до тривалого лікування, які надають сучасні поліфункціональні антидепресанти.
Ключовi слова антидепресанти, тразодон, депресія, тривожно-депресивні розлади, якість життя пацієнтів з депресією
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Чабан О. С. Эсциталопрам (Ципралекс) в монотерапии при депрессивных расстройствах различного генеза / Чабан О. С., Хаус това Е. А., Венгер Е. П. // Архів психіатрії. — 2005. — Т. 11, № 2 (41). — С. 240—245.
2. Чабан О. С. Терапия депрессивных и тревожно-депрессивных расстройств легкой и умеренной степени / О. С. Чабан, Е. А. Хаустова // Там же. — 2004. — Т. 10. — № 4 (39). — C. 146—153.
3. Чабан О. С. Ципралекс: терапия депрессии у психосоматических пациентов / О. С. Чабан, Е. А. Хаустова // Психічне здоров'я. — 2006. — № 4 (13). — С. 83—88.
4. Чабан О. С. Якість життя пацієнта з позицій медичної психології / О. С. Чабан // Мистецтво лікування. — 2008. — № 5 (51).
5. Сравнительное, произвольное, двойное слепое исследование тразодона длительного выделения и пароксетина при лече нии больных с глубоким депрессивным расстройством / [Кас- пер З., Оливьери Л., Ди Лорето Г. и др.] // Текущие медицинские исследования и мнения. — 2005. — Т. 21. — С. 1139—1146.
6. Сравнительное, рандомизированное, двойное слепое исследование тразодона замедленного высвобождения и сертралина при лечении больных с большим депрессивным расстройством / [К. Муницца, Л. Оливьери, Г. ди Лорето, И. П. Дионисио] // Там же. — 2006. — Т. 22, № 9. — С. 1703—1713.
7. Фрешска Э. Полифункциональный механизм действия тра- зодона и область его клинического применения / Эде Фрешска // Psychosomatics. — 2011. — № 3(21). — С. 53—57.