ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 1(74)Медичне обслуговування населення похилого та старечого віку з розладами психіки та поведінки: організація та задоволеність
Назва статтi Медичне обслуговування населення похилого та старечого віку з розладами психіки та поведінки: організація та задоволеність
Автори Діхтяр А. Ю.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 1(74) Сторінки 51-53
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.447-053.89-053.9-082 Індекс ББК -
Анотацiя У статті висвітлені проблеми щодо забезпеченості та укомплектованості медичних закладів Запорізької області лікарями первинної ланки та психіатричного профілю, які надають медичну допомогу населенню похилого та старечого віку з розладами психіки та поведінки. Показано, що п’ята частина населення похилого та старечого віку залишається незадоволеними медичною допомогою, а провідною причиною цього є недостатність матеріального забезпечення самого населення та системи охорони здоров’я.
Ключовi слова медичні кадри, охорона та організація медичної допомоги, населення похилого та старечого віку, задоволеність медичною допомогою
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Агарков В. И. Реформирование здравоохранения как совершенствование системы медицинской помощи населению / [В. И. Агарков, С. В. Грищенко, Г. К. Северин и др.] // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. — 2012. — № 2—3 (18—19). — С. 20—24. 2. Петряєва О. Б. Реформування системи охорони здоров’я у великому промисловому регіоні: проблеми та ризики / О. Б. Петряєва // Україна. Здоров’я нації. — 2012. — № 2—3 (22— 23). — С. 32—36.
3. Пинчук И. Я. Реформирование системы оказания психиатрической помощи населению Донецкой области: опыт и проблемы / И. Я. Пинчук // Там же. — 2012. — № 2—3 (22— 23). — С. 36—44.