ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 1(74)Вплив методів постізометричної релаксації на стан церебральної артеріальної гемодинаміки у вертебробазилярному басейні у хворих молодого віку з нестабільністю шийного відділу хребта
Назва статтi Вплив методів постізометричної релаксації на стан церебральної артеріальної гемодинаміки у вертебробазилярному басейні у хворих молодого віку з нестабільністю шийного відділу хребта
Автори Дубенко Андрій Євгенович
Калашников В. Й.
Тягнирядко А. К.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 1(74) Сторінки 10-11
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 612.143:616.711-007.1.84 Індекс ББК -
Анотацiя Стаття присвячена однієї із самих актуальних проблем неврології: вертебробазилярна недостатність і методи її корекції. У дослідженні взяли участь 80 пацієнтів молодого віку, з доведеною нестабільністю шийного відділу хребта, яким проводили курс післяізометричної релаксації. Стан артеріального кровотоку у вертебробазилярному басейні досліджували за допомогою транскраніальної ультразвукової доплерографії із застосуванням функціональних проб, що проводили до й після курсу лікування. Отримані результати свідчать про ефективність застосування післяізометричної релаксації як немедикаментозного методу у комплексному лікуванні порушень церебральної артеріальної гемодинаміки.
Ключовi слова вертебробазилярна недостатність, шийний відділ хребта, корекція.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Калашников В. И. Синдром позвоночной артерии: клинические варианты, классификация, принципы диагностики и лечения / В. И. Калаш ников // Международный неврологический журнал. — 2010. — № 1(31). — С. 93—99.
2. Калашников В. И. Синдром позвоночной артерии / В. И. Ка лаш ников // Therapia. — 2007. — № 10. — С. 31—33.
3. Морозова О. Г. Вертебробазилярная недостаточность, свя занная с нарушениями биомеханики позвоночника и миофасциаль ной дисфункцией у лиц молодого возраста / Морозова О. Г., Ярошевский А. А., Липинская Я. В. // Актуальные направления в не врологии : материалы ХІII Междунар. конф. 27—29 апреля 2011 года, г. Судак). — С. 46—48.
4. Новосельцев С. В. Вертебрально-базилярная недостаточность / С. В. Новосельцев. В кн.: Возможности мануальной диагностики и терапии / под ред. акад. РАМН А. А. Скоромца. — СПб.: Изд-во Фолиант, 2007. — 208 с.