Том 25, випуск 3 (92), 2017

Рекомендовано до поширення в мережі Інтернет Вченою Радою ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (протокол №12 від 30.08.2017 р.)

ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
pdf.png Зільберблат Геннадій Михайлович
Тімен Маргарита Єлізарівна
Соколова Марія Олександрівна
Проблеми наркологічної служби крізь призму психіатричних проблем
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Нікішкова Ірина Миколаївна
Міщенко Владислав Миколайович
Кутіков Дамір Олександрович
Когнітивні порушення при хворобі малих судин мозку
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Байтубаев Дюсенгали Габдуллаевич
Байтубаева Мадина Дюсенгалиевна
Биологические механизмы повышения резистентности и физиология прогредиентной адаптации при зависимости организма от психоактивных веществ
pdf.png Білоус Володимир Сергійович
Динамические критерии продромальной стадии психоза у пациентов с параноидной шизофренией и острым полиморфным психотическим расстройством
pdf.png Водка Максим Євгенійович
Результаты изучения намеренных самоповреждений у женщин с депрессивными расстройствами и синдромом потери плода в анамнезе с помощью шкал суицидальных интенций Пирса и оценки риска суицида Паттерсона
pdf.png Вьюн Валерій Васильович
Принципи та алгоритми психотерапевтичної корекції розладів адаптації у лікарів-інтернів
pdf.png Денисенко Михайло Михайлович
Мультиморбідний аддиктивний потенціал при невротичних розладах (структура, клінічні прояви, діагностика)
pdf.png Духовський Олександр Ерікович
Медико-психологічна допомога родинам немовлят з важкою черепно-мозковою травмою
pdf.png Живілова Яна Сергіївна
Заходи психосоціальної реабілітації хворих на органічні ураження головного мозку в умовах лікарні з суворим наглядом
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Федченко Вікторія Юріївна
Лінська Катерина Ігорівна
Генетичні передумови депресивних розладів
pdf.png Марценковський Ігор Анатолійович
Плацебо-контрольоване дослідження порівняльної ефективності травма-фокусованої когнітивно-поведінкової терапії та флуоксетину при ПТСР із симптомами депресії у дітей та підлітків, що постраждали від гібридної війни на Сході України
pdf.png Мудренко Ірина Григорівна
Фармакологічна корекція депресивних симптомів у хворих з різними клінічними варіантами деменцій
pdf.png Пилягіна Галина Яківна
Особенности патогенеза эквивалентной формы саморазрушающего поведения
pdf.png Спіріна Ірина Дмитріївна
Рокутов Сергій Вікторович
Шорніков Андрій Воломирович
Феденко Єлизавета Сергіївна
Непсихотичні психічні розлади у внутрішньо переміщених осіб (огляд літератури)
pdf.png Стаханов Кирило Олегович
Аналіз ефективності проведеного медико-психологічного супроводу пацієнтів з постшизофренічною депресією
pdf.png Шестопалова Людмила Федорівна
Марута Оксана Сергіївна
Особливості репрезентації суб’єктивної картини життєвого шляху хворими на невротичні розлади
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Терещенко Людмила Павлівна
Василовський Віталій Вадимович
Забродіна Людмила Петрівна
Перцев Григорій Дмитрович
Пісоцька Ксенія Олегівна
Черненко Максим Євгенович
Характеристика диссомнических расстройств у больных с прогредиентными типами течения рассеянного склероза
pdf.png Дубенко Андрій Євгенович
Муратова Тетяна Миколаївна
Бабкіна Юлія Андріївна
Селюков Георгій Іванович
Цитокінова регуляція нейроімунної взаємодії у хворих на фармакорезистентну епілепсію в реалізації протиепілептичної дії транскраніальної магнітної стимуляції
pdf.png Коломієць Соломія Ігорівна
Організація медико-психологічного супроводу для підлітків зі сколіозом
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Здесенко Ірина Володимирівна
Мемокор в лечении больных с дисциркуляторной энцефалопатией на фоне метаболического синдрома
pdf.png Мєдвєдкова Світлана Олександрівна
Прогностическое значение сывороточной концентрации васкулярного эндотелиального фактора роста 1 в раннем восстановительном периоде мозгового ишемического полушарного инсульта
pdf.png Мяловицька Олена Анатоліївна
Дідкова Юлія Петрівна
Особливості біоелектричної активності головного мозку у хворих з різними формами мігрені
pdf.png Платонова Олена Іванівна
Насібуллін Борис Абдуллаєвич
Порушення кальцієвого обміну та гендерні відмінності в клініці пацієнтів із дорсалгією
pdf.png Стоянов Олександр Миколайович
Пулик Олександр Романович
Храмцов Денис Миколайович
Колесник Олена Олександрівна
Вастьянов Руслан Сергійович
Борисенко Оксана Анатоліївна
Возможности реабилитации постинсультных когнитивных нарушений
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Дубенко Андрій Євгенович
Танцура Людмила Миколаївна
Шатілло Андрій Валерійович
Структура призначення антиепілептичних засобів у дітей, хворих на епілепсію, які мешкають у місті Харкові та області
pdf.png Задорожний Володимир Володимирович
Лінський Ігор Володимирович
Юрченко Микола Павлович
Проведение люмбальной пункции у больных тяжелым алкогольным делирием с целью диагностики и лечения
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Здесенко Ірина Володимирівна
Новые возможности в лечении больных с мигренью
pdf.png Панько Тамара Василівна
Динамика психопатологи чес ких и когнитивных нарушений у пациентов с шизофренией в процессе терапии