ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 3 (92)Заходи психосоціальної реабілітації хворих на органічні ураження головного мозку в умовах лікарні з суворим наглядом
Назва статтi Заходи психосоціальної реабілітації хворих на органічні ураження головного мозку в умовах лікарні з суворим наглядом
Автори Живілова Яна Сергіївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 3 (92) Сторінки 36-39
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89 -02:616.831-001.31-036/.6:340.63-039.76 Індекс ББК -
Анотацiя У статті наведено дані про стан емоційної сфери та особистісні особливості хворих з органічними ураженнями головного мозку, що перебувають на лікуванні в лікарні з суворим наглядом. Ці дані мають істотне значення для прогнозу як перебігу захворювання, так і мож- ливої надалі протиправної поведінки таких пацієнтів, що зумовлює прогноз їх суспільної небезпеки. Встановлено, що у цих хворих відзначаються високі показники особистісної тривожності й індексу ворожості. Відповідно до отриманих результатів побудовано систему медико-психологічного супроводу цих хворих в умовах лікарні із суворим наглядом.
Ключовi слова органічні ураження головного мозку, лікарня з суворим наглядом, емоційні порушення, особистісні особливості, медико-психологічний супровід
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Михайлов Б. В. Стан і перспективи розвитку психотерапії і медичної психології в умовах реформування медичної галузі України // Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25, вип. 1 (90). С. 25—28.
2. Войтенко Р. М. Актуальные проблемы медико-социальной экспертизы и реабилитации при психи чес ких болезнях. СПб., 2003. 382 с.
3. Марута Н. А., Панько Т. В. Особенности диагностики и те- рапии тревожных рас ст ройств невроти чес кого и органи чес- кого генеза // Український вісник психоневрології. 2013. Т. 21. вип. 1 (74). С. 75—82.
4. Кабанов М. М. Реабилитация в контексте психиатрии // Медицинские исследования. 2001. Т. 1, вып. 1. С. 9—10.
5. Карлинг П. Дж. Возвращение в сообщество. Построение систем поддержки для людей с психиатри чес кой инвалидностью. Киев : Сфера, 2001. 418 с.
6. Психотерапия : учебник для врачей-интернов высших медицинских учебных заведений III—IV уровней аккредитации /[Б. В. Михайлов, С. И. Табачников, И. С. Витенко, В. В. Чугунов]. Харьков : Око, 2002. 768 с.
7. Энтони В., Коэн М., Фаркас М. Психиатри чес кая реабили- тация. Киев : Сфера, 2001. 278 с. 8. Субаєва К. Р. Психопатологічні особливості афективних розладів у осуджених чоловіків молодого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 19.00.14. Харків, 2014. 20 с.
9. Психологические тесты для профессионалов / авт.-сост. Н. Ф. Гребень. Минск : Соврем. шк., 2007. 496 с.
10. Практикум по психологии состояний : учебное пособие / под ред. проф. А. О. Прохорова. СПб. : Речь, 2004. 480 с.
11. Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа и распознавания патологических процессов / Е. В. Гублер. Москва : Медицина, 1978. 294 с.
12. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Еxcеl. Киев : «Моріон», 2000. 320 с.