ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 3 (92)Аналіз ефективності проведеного медико-психологічного супроводу пацієнтів з постшизофренічною депресією
Назва статтi Аналіз ефективності проведеного медико-психологічного супроводу пацієнтів з постшизофренічною депресією
Автори Стаханов Кирило Олегович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 3 (92) Сторінки 66-70
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8-06:616.89-008.454]-055.1-085.851 Індекс ББК -
Анотацiя Організація комплексних програм допомоги пацієнтам з постшизофренічною депресією є одним з актуальних завдань сучасної практичної медицини, проте дотепер відсутній загальноприйнятий підхід як до діагностики цих станів, так і практичних рекомендацій з оптимізації терапії. В статті наведено викладення програ- ми організації комплексного гендер- но-специфічного сімейноцентрованого медико-психологічного супроводу пацієнтів з постшизофре нічною депресією. Програма медико-психологічного супроводу включала два етапи: перший проводився протягом стаціонарного лікування та мав психокорекційну спрямованість, другий етап, психопрофілактичний, підтримувальний, було організовано в амбулаторний період. Також наведено аналіз ефективності впровадженого авторського супроводу.
Ключовi слова постшизофренічна депресія, медико-психологічний супровід, аналіз ефективності
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Михайлов Б. В. Современное состояние проблемы шизофрении (обзор литературы) // Український вісник психоневрології. 2010. Т. 18, вип. 4 (65). С. 39—47.
2. Аширбеков Б. М. Социальное функционирование и качество жизни больных с постшизофреническими депрессиями // Вопросы ментальной медицины и экологии. 2008. Т. 14. № 1. С. 37—53.
3. Гендерні особливості завершених суїцидальних спроб в м. Харкові (2008—2011 рр.) / І. В. Лінський, А. М. Бачериков, Р. В. Лакинський [та ін.] // Український вісник психоневрології. 2014. Т. 22, вип. 1 (78). С. 76—80.
4. Буздиган О. Г. Диференційовані підходи до психосоціальної реабілітації хворих на шизо фре нію з урахуванням клініко-функціональних гендерних особливостей // Там само. 2016. Т. 24, вип. 4 (89). С. 47—53.
5. Марута Н. А. Восстановление социального функционирования — основная цель терапии депрессии // НейроNews: психоневрология и нейропсихиатрия. 2013. № 8 (53). С. 16—20.
6. Спільнотні служби охорони психічного здоров’я — перспективний напрям розвитку психіатричної служби України / [І. Я. Пінчук О. В. Колодєжний, А. К. Ладик-Бризгалова, Ю. В. Ячнік] // Україна. Здоров’я нації. 2016. № 4 (40). С. 162—166.
7. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты // Самара : «Бахрах-М», 2002. 672 с.