ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 3 (92)Організація медико-психологічного супроводу для підлітків зі сколіозом
Назва статтi Організація медико-психологічного супроводу для підлітків зі сколіозом
Автори Коломієць Соломія Ігорівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 3 (92) Сторінки 86-89
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.711-007.55-053.6-085.851 Індекс ББК -
Анотацiя Відомо, що сколіоз є одним із захворювань опорно-рухового апарату, які часто вражають осіб дитячого та підліткового віку. Поряд із труднощами вирішення питань ортопедичного ха- рактеру, важливим залишається психосоціальний аспект, зокрема, вивчення особливостей формування внутрішньої картини сколіотичної хвороби у підлітків, її передумов та впливу на процес допомоги пацієнтам зі сколіозом. До дослідження, опис якого наведено у статті, було включено 169 підлітків (юнаків та дівчат) з I—II та III—IV ступенями сколіозу. Наведено програму комплексного медико-соціального супроводу, розробленого для підлітків зі сколіозом та що враховує внутрішню картину хвороби. Апробація заходів медико-психологічного супроводу довела його ефективність (p ≤ 0,05). Також розроблено та впроваджено заходи універсальної, селективної та індикативної психопрофілактики для превенції сколіозу та інших порушень постави у підліткового контингенту.
Ключовi слова сколіоз, підлітки, внутрішня картина хвороби, медико- психологічний супровід
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Марута Н. А. Проблема коморбидности в современной психиатрии. Теоретический, клинический, терапевтический и организационные аспекты // Здоров´я України. 2013. № 12. С. 38—39.
2. Динаміка психічного здоров'я населення України 2008— 2012 рр. та перспективи розвитку психіатричної допомоги / [І. Я. Пінчук, Р. М. Богачев, М. К. Хобзей, О. О. Петриченко] // Архів психіатрії. 2013. № 1. С. 11—17.
3. Вороненко Ю. В., Гойда Н. Г., Моісеєнко Р. О. Сучасні аспекти розвитку системи медико-соціальних послуг для уразливих груп дітей в Україні // Український медичний часопис. 2015. №12 (105). С. 14—18.
4. Дадаева О. А., Скляренко Р. Т., Травникова Н. Г. Клинико- психологические особенности детей и подростков, больных сколиозом // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. 2003. № 3. С. 10—14.
5. Шевцов А. Г., Бажмін В. Б. Ортопедагогічні засади допрофесійної підготовки підлітків з порушеннями опорно-рухового апарату в системі навчально-реабілітаційної роботи // Збірник наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: «Соціально-педагогічна». 2013. Вип. 23(3). С. 368—379.
6. Белявский В. С. Физкультура и спорт как необходимые педагогические условия формирования представлений о ценностном отношении к здоровью подрастающего поколения // Вестник Владимирского юриди чес кого института. 2014. № 1. С. 13—15.
7. Ісаєва Є. С. Психологічний аналіз чинників формування життєвих перспектив особистості в умовах хвороби. Житомир, 2009. С. 86—94.
8. Крайнюков С. В., Мамайчук И. И. Картина мира подростков с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. СПб., 2012. С. 222—224.
9. Петренко Д. Є., Доляницький М. М. Дослідження якості життя у хворих на сколіоз у віддаленому післяопераційному періоді // Ортопедия, травматология и протезирование. 2014. № 4. С. 65—69.
10. Дружилов С. А. Оценка эффективности совместной деятельности специалистов: методика построения аддитивного интегрального критерия // Современные наукоемкие технологии. 2011. № 1. С. 71—73.