Том 23, випуск 4(85), 2015

Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет Вченою Радою ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (протокол № 16 від 19.11.2015 р.)

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Галиновская Наталья Викторовна
Некрасова Наталія Олександрівна
Усова Наталия Николаевна
Товажнянська Олена Леонідівна
Марковская Елена Владимировна
Сравнительный анализ вегетативного статуса у пациентов с различными вариантами острой церебральной ишемии в вертебробазилярном бессейне
pdf.png Гелетка Александр Александрович
Плазменно-клеточные показатели липидного обмена и количество десквамированных эндотелиоцитов крови у больных в раннем восстановительном периоде каротидного ишемического инсульта в зависимости от степени тяжести
pdf.png Коршняк Володимир Олексійович
Динаміка мозкоспецифічних білків та мелатоніна до та після мікрохвильової резонансної терапії у хворих з наслідками легкої черепно-мозкової травми
pdf.png Лабінський Андрій Йосифович
Немедикаментозне лікування транзиторних ішемічних атак і профілактика мозкових інсультів з біохімічним дослідженням ліпідного гомеостазу волосяних фолікул та волосся пацієнтів (поєднання гірудо-, мануальної терапії та нутриціологічної корекції)
pdf.png Македонська Ірина Василівна
Особливості епілептичних нападів у дітей, народжених з екстремально низькою масою тіла
pdf.png Пісоцька Ксенія Олегівна
Особливості неврологічних порушень у пацієнтів з патологією гепатобіліарної системи
pdf.png Степанченко Константин Анатольевич
Данные визуального анализа электроэнцефалографии у под- ростков с разными формами головной боли напряжения
pdf.png Сухоруков Віктор Іванович
Сухоруков Віктор Вікторович
Особенности полиграммы сна при синдроме беспокойных ног у больных рассеянным склерозом
pdf.png Федорченко Світлана Валеріївна
Роль генотипових особливостей у формуванні симптому запаморочення
pdf.png Черенько Тетяна Макарівна
Фактори ризику розвитку больового синдрому та його варіантів в гострому періоді ішемічного інсульту
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Байбарак Наталія Анатоліївна
Додаткові дані до вибору індивідуальної тактики протиреци- дивного лікування рекурентного депресивного розладу
pdf.png Варібрус Олена Вікторівна
Психологічна проблематика та якість життя жінок із захворюваннями щитовидної залози
pdf.png Венгер Олена Петрівна
Клініко-психопатологічні особливості депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Кожина Ганна Михайлівна
Колядко Світлана Петрівна
Роль психообразования в комплексном лечении больных с рекуррентным депрессивным расстройством
pdf.png Мудренко Ірина Григорівна
Фармакотерапия суицидального поведения у больных с первым эпизодом психоза
pdf.png Осокіна Ольга Ігорівна
Предикторы начала и исходов первого эпизода психоза (математические модели прогноза)
pdf.png Підлубний Віталій Леонідович
Біопсихосоціальні чинники впливу на якість життя та соціальне функціонування працівників промисловості
pdf.png Рокутов Сергій Вікторович
Пристрій для моделювання індивідуальних програм ліку- вання і реабілітації хворих наркологічного профілю з ура- хуванням рівня прихильності до терапії та соціально-економічних критеріїв
pdf.png Сидоренко Анастасія Юріївна
Куркевич Андрій Казимирович
Вплив пренатального діагнозу та копінг-стратегії батьків після ехокардіографічного дослідження плода
pdf.png Столяренко Андрей Николаевич
Факторы формирования комплаенса в процессе психотерапии диссоциативного расстройства
pdf.png Страшок Олег Олександрович
Характеристика адаптационного потенциала сердечно-со- судистой системы при алкогольной зависимости в период абстинентных расстройств
pdf.png Ткаченко Ольга Витальевна
Психически обусловленные диссомнические расстройства в патогенезе сахарного диабета 2-го типа
pdf.png Федченко Вікторія Юріївна
Комплексна психотерапевтична корекція невротичних розладів з симптомами тривоги
pdf.png Шестопалова Людмила Федорівна
Бородавко Оксана Олександрівна
Козявкіна Наталія Володимирівна
Козявкіна Ольга Володимирівна
Гордієвич Михайло Степанович
Особливості психічного розвитку дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності
pdf.png Широков Олександр Васильович
Клініко-психопатологічні, психосоціальні та середовищні чинники в генезі дезадаптації хворих на параноїдну шизофренію, коморбідну із кістковим туберкульозом
pdf.png Ярославцев Сергій Олександрович
Патопсихологические детерминанты коморбидных шизофрении психических и поведенческих расстройств
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Грицай Анна Владимировна
Применение агомелатина в терапии пациентов с депрес- сивным расстройством и коморбидной хронической головной болью напряжения
pdf.png Данилевская Наталья Владимировна
Психопатогенетически ориентированные методы терапии псевдообсессий
pdf.png Коршняк Олена Володимирівна
Вплив мелатоніна на непсихотичні психічні розлади у па- цієнтів в віддалениому періоді закритої черепно-мозкової травми
pdf.png Цьона Андрій Романович
Нейрокогнітивний дефіцит у хворих на шизофренію та варіанти його корекції
СТОРІНКА ЮРИСТА
pdf.png Дерюгіна Таміла Петрівна
Незнання закону не звільняє медичного працівника від відповідальності
pdf.png Шаповалов Валентин Валерійович
Шаповалова Вікторія Олексіївна
Комар Лілія Олександрівна
Судово-фармацевтичне вивчення особливостей обігу конт- рольованих лікарських засобів із кодеїном на основі фармацевтичного та медичного права
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
pdf.png Позиція Європейської Психіатричної Асоціації щодо психіатричної допомоги біженцям у Європі